Paieška

Sukurta darbo grupė, kuri padės atnaujinti nepilnamečių apsaugos gaires

Popiežius įkūrė darbo grupę (task force), kurios tikslas – padėti Vyskupų konferencijoms ir vienuolijoms parengti arba atnaujinti nepilnamečių apsaugos gaires, suderinamai su pastaruoju metu paskelbtais naujais potvarkiais.

Jau prieš metus (2019 m. vasario 21–24) Vatikane vykusio susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ metu popiežius pažadėjo, kad bus įkurta operatyvinė darbo grupė, kuri padės vyskupijoms ir vienuolijoms parengti arba atnaujinti anksčiau jų parengtas nepilnamečių apsaugos gaires.

Žadėtoji darbo grupė jau įkurta, ji veiks dvejus metus, iki 2022 m. vasario pabaigos. Jos koordinatoriumi paskirtas maltietis teisininkas Andrew Azzopardi, vadovaujantis Maltos Bažnyčios nepilnamečių apsaugos komisijai. Kiti operatyvinės grupės nariai – kanonų teisės specialistai iš įvairių šalių. Operatyvinės darbo grupės veiklą prižiūrės Šventojo Sosto Valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriaus vadovas arkivyskupas Edgar Pena Parra, kartu su Mumbajaus arkivyskupu kardinolu Oswaldu Graciasu, Čikagos arkivyskupu kardinolu Blase’u Josephu Cupichiumi, Maltos arkivyskupu Charlesu Scicluna ir Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Psichologijos instituto vadovu ir Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos nariu tėvu Hansu Zollneriu, SJ.

Pagrindinis darbo grupės tikslas – padėti vyskupų konferencijoms parengti arba atnaujinti anksčiau parengtas nepilnamečių apsaugos gaires, kad jos atitiktų pastaruoju metu paskelbtus naujus Tikėjimo mokymo kongregacijos potvarkius, naujas kanonų teisės normas ir  ypač tuos nurodymus, kuriuos skelbia 2019 gegužės 7 d. popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Vos estis lux mundi“.

Pranešime apie operatyvinės darbo grupės sukūrimą pabrėžiama, kad jos funkcija – tik suteikti pagalbą, o atsakomybė už gairių paskelbimą ir atnaujinimą tenka pačioms Vyskupų konferencijoms ir vienuolijoms.

Operatyvinės darbo grupės el. pašto adresas: taskforce@org.va

(JM / VaticanNews)

2020 vasario 28, 13:45