Paieška

Popiežiaus audiencija Šventojo Sosto diplomatus rengiančios akademijos studentams Popiežiaus audiencija Šventojo Sosto diplomatus rengiančios akademijos studentams 

Būsimieji Šventojo Sosto diplomatai bus siunčiami į misijų šalių vyskupijas

Darbui Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje besirengiantys kunigai turės atlikti vienerių metų trukmės sielovadinę praktiką misijų šalyse.

Pirmadienį buvo paskelbtas Šventojo Sosto diplomatus rengiančios Popiežiškosios bažnytinės akademijos vadovui arkivyskupui Josephui Marino prieš kelias dienas pasiųstas popiežiaus Pranciškaus laiškas. Popiežius primena, kad jau pernai, prieš Amazonijos regionui skirto Vyskupų sinodo pabaigą, jis bus išsakęs pageidavimą, kad į Šventojo Sosto diplomatų studijų ciklą būtų įtraukti vieneri sielovadinio darbo metai misijų šalyje, vietinio vyskupo žinioje. Popiežius yra įsitikinęs, kad tokia patirtis būtų labai naudinga kiekvienam tarnystę pradedančiam jaunam kunigui, tačiau ji ypatingai svarbi tiems, kurie rengiasi būti popiežiaus atstovų bendradarbiais, o vėliau ir patys tapti Šventojo Sosto atstovais valstybėse ir vietinės Bažnyčiose.

Šventojo Sosto diplomatai turi būti gerai susipažinę su Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo iššūkiais, privalo gauti ne tik gerą kunigišką ir sielovadinį ugdymą, ne tik turėti solidžią specifinę formaciją, kurią suteikia Popiežiškoji bažnytinė akademija, bet taip pat asmeninę misionieriškojo darbo patirtį už savo gimtosios vyskupijos ribų.

Dėl to Šventojo Sosto diplomatus rengiančios Popiežiškosios bažnytinės akademijos vadovui popiežius nurodo nuo 2020/2021 mokslo metų į būsimųjų diplomatų ugdymo ciklą įtraukti vienerių metų trukmės misionieriškos tarnystės laikotarpį kurioje nors pasaulio vyskupijoje. Popiežius prašo akademijos vadovą praktinius šio nurodymo aspektus suderinti su Valstybės sekretoriato trečiuoju skyriumi, kuruojančiu diplomatinio personalo reikalus, taip pat su popiežiaus atstovais pasaulyje, kurie padės surasti tinkamiausias vietas šiam būsimųjų diplomatų ugdymo etapui.

Popiežius sako esąs įsitikinęs, kad šis sprendimas bus naudingas ir būsimiems diplomatams, ir juos priimsiančioms vietinėms Bažnyčioms. Popiežius viliasi, kad šio pavyzdžio paskatinti ir kiti jauni kunigai norės kiek nors laiko skirti misionieriškai tarnystei už savo vyskupijos ribų.  (JM / VaticanNews)

2020 vasario 17, 13:11