Paieška

Bažnyčia kelia balsą prieš neteisingumą migrantų atžvilgiu

Vyskupų sinodo taryba priminė Bažnyčios pareigą padėti vargstantiems migrantams ir pasidžiaugė kraštų vyriausybių ir NVO pastangomis sukurti sąlygas priimti migrantus į savo bendruomenes. Vyskupų sinodo taryba posėdžiavo Romoje vasario 6–7 dienomis, posėdžiams vadovavo popiežius Pranciškus, kuris yra Vyskupų sinodo pirmininkas. Po svarstymų apie dabartinę migrantų padėtį daugelyje pasaulio regionų ir migrantų vargus tarybos nariai viešoje žinioje išsakė solidarumą su asmenims, tapusiais priverstinės migracijos aukomis.

Karai, ekonominė nelygybė, darbo ir derlingesnės žemės paieškos, religiniai persekiojimai, terorizmas, ekologinė krizė ir kitos priežastys verčia daugybę žmonių migruoti. Baisios šio reiškinio pasekmės: šeimos išardomos, jaunimas traumuojamas, pasilikusieji puola į neviltį, daugelis kenčia pabėgėlių stovyklose, o kartais būna įkalinti. Moterys ir mergaitės įtraukiamos į prostituciją, išnaudojamos. Vaikai atskiriami nuo tėvų, atminama jų teisė augti saugiai šeimoje.

Bažnyčia tapatinasi su vargstančiaisiais, su mažaisiais ir svetimšaliais; jos misija – pranašiškai kelti balsą prieš neteisingumą, išnaudojimą ir kentėjimus, skelbia žinioje Vyskupų sinodo taryba, primindama, jog visa Bažnyčia yra pašaukta padėti, guosti ir priimti visus, kurie kenčia. Taryba patikino, jog remia vyriausybes ir NVO, siekiančias priimti migrantus į savo bendruomenes ir išreiškė viltį, kad vietinės valdžios atsižvelgs į priežastis, dėl kurių žmonės priversti palikti savo namus. Sinodo tarybos žinioje prašoma kovoti su prekyba žmonėmis, dėti pastangas, kad būtų užbaigti tiek daug kančių sukeliantys konfliktai.

Vyskupų sinodo taryba popiežiui pristatė galimas, tačiau dar neskelbiamas  ateinančios Vyskupų sinodo asamblėjos temas. Popiežius vėliau praneš apie savo pasirinkimą. Tačiau jau patvirtina, kad XVI eilinė Vyskupų sinodo asamblėja įvyks 2022 metų rudenį. Taip pat pranešta, kad į Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato tarybą, vietoj Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektu paskirtojo kardinolo Luiso Antonio Tagle, priimtas kardinolas Joseph Coutts, Karačio arkivyskupas iš Pakistano. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 15, 13:56