Paieška

Popiežiaus susitikimas su Amazonijos tautomis 2018 01 19 Popiežiaus susitikimas su Amazonijos tautomis 2018 01 19 

A. Tornielli. Misionieriškos Bažnyčios ambasadoriai

Jei Bažnyčia nėra „išeinanti Bažnyčia“, ji nėra Bažnyčia, sako popiežius Pranciškus. Tai jis priminė į Šventojo Sosto diplomatų ugdymo ciklą įtraukdamas privalomus vienerius sielovadinio darbo misijų šalių vyskupijose metus, komentuodamas popiežiaus sprendimą rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli.

Pirmadienį Vatican News portale italų kalba paskelbtame komentare Andrea Tornielli primena kontekstą, kuriame pirmą kartą popiežius užsiminė apie šį savo projektą. Amazonijai skirto Vyskupų sinodo uždarymo proga Pranciškus kalbėjo, kaip kartais būna sunku surasti kunigų, kurie norėtų palikti savo įprastinę aplinką ir sutiktų keliauti į misijų šalis. Kai kunigui pasiūloma keliauti į misijų šalį, dažnai tenka išgristi atsakymą: „Ne, aš tam nesu tinkamas“. „Su tuo negalime sutikti, tai reikia pakeisti“, – tąkart kalbėjo popiežius. „Jei jaunuolis yra pamaldus ir turi pašaukimą, reikia ugdyti ir jo apaštališkąjį uolumą, kad jis norėtų keliauti į paribių teritorijas.“ Tai pasakęs, popiežius pridūrė, kad ir jaunų kunigų, kurie rengiasi diplomatinei tarnybai, ugdymo ciklas turėtų būti papildytas bent vienerių metų tarnystės misijų šalyse laikotarpiu. Popiežius patikslino, kad tai neturi būti stažuotė nunciatūroje, kaip daroma dabar, bet sielovadinė tarnystė misijų šalies vyskupijoje, vietos vyskupo žinioje.

Popiežiaus sprendimas įveda labai rimtą pakeitimą į būsimų diplomatų ugdymo programą, rašo Andrea Tornielli. Tai labai svarbu, ypač atsimenant, kad Šventojo Sosto diplomatai būdami dar palyginti jauni tampa vyskupais. Įvedamas naujas jų rengimosi tarnystei elementas – darbas ne „savo namų darželyje“, bet tikros misijos sąlygomis, naujų ir tikriausiai nelengvų patirčių metai, kurie padės geriau ir giliau suprasti Bažnyčios gyvenimo kasdienybę, problemas ir sunkumus, o taip pat viltis ir gerai atlikto darbo paguodą. Pasak Tornielli, tai bus ir proga geriau permąstyti savo pašaukimą. Kuriam nors iš kandidatų į diplomatus gal tai bus proga suprasti, kad tai ne jo pašaukimas. Trumpai tariant, šis sprendimas tikrai pasitarnaus, kad popiežiaus atstovai pasaulyje būtų geri kunigai, gerai pasirengę savo tarnystei.

Andrea Tornielli atkreipia dėmesį ir į dar vieną šio popiežiaus sprendimo aspektą – kad būsimųjų nuncijų pavyzdžiu ir kiti kunigai norėtų įgyti darbo misijose patirties, išgirstų kvietimą ir panorėtų, kad ir trumpam, iš savo vyskupijos išvykti į misijas. Popiežius visiems primena, kad jei Bažnyčia nėra „išeinanti Bažnyčia“, ji nėra Bažnyčia. Jei Bažnyčia užsidaro savyje, jai gresia sugedimas. Ji tampa kažkuo kitu. Ji ne tokia, kokios nori Viešpats.

(JM / VaticanNews)

2020 vasario 17, 17:24