Paieška

Vatican News
Šv. Timotiejaus relikvijos Termolio katedroje Šv. Timotiejaus relikvijos Termolio katedroje 

Šv. Timotiejaus relikvijų piligrimystė Dievo Žodžio sekmadienio proga

Į Romą atvežami vyskupo ir kankinio šv. Timotiejaus palaikai. Relikvijų urna bus išstatyta Šv. Petro bazilikoje per popiežiaus aukosimas Dievo Žodžio sekmadienio Mišias. Termolio katedroje saugomos relikvijos prieš tai, maldų už krikščionių vienybę oktavos metu, bus išstatytos Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje Romoje.

Apaštalas šv. Paulius savo laiške rašo:

„Dievo žodis nesurakinamas! (...) Štai tikras žodis: Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištversime, su juo ir karaliausime. Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės, bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsiginti. (...) Stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį“. (2 Tim 2, 9–15)

Šio laiško adresatas – Timotiejus, Efezo vyskupas ir vienas iš artimesnių apaštalo Pauliaus bendradarbių, ištikimas jo kelionių palydovas. Timotiejus – apaštalo Pauliaus kraštietis, kilęs iš Listros Likaonijoje, netoli Pauliaus tėviškės Tarso. Išlikę du į Šventojo Rašto Naująjį Testamentą įtraukti Pauliaus laiškai vyskupui Timotiejui. Jo vardas minimas Apaštalų darbuose šešis, o Pauliaus laikuose – aštuoniolika kartų.

Paulius karštai prašo Timotiejaus:

„Dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės: skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Bet tu būk visame kame apdairus, kentėk vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę“. (2 Tim 4, 1–5).

Šv. Timotiejaus minėjimas ir Dievo Žodžio sekmadienis

Šv. Timotiejaus liturginis minėjimas švenčiamas sausio 26 dieną kartu su kito Pauliaus mokinio – vyskupo šv. Tito – ir šv. Jeronimo, Šventojo Rašto vertėjo, mokinės šv. Paulės Romietės švente. Šiemet ši šventė sutampa su trečiuoju eiliniu metų sekmadieniu, o kartu ir su pirmąjį kartą minimu naujai įvestu Dievo Žodžio sekmadieniu. Šią šventę į Bažnyčios liturginį kalendorių įvedusio popiežiaus Pranciškaus prašymu, vyskupo šv. Timotiejaus relikvijų urna bus išstatyta Šv. Petro bazilikoje per jo vadovausimas Dievo Žodžio sekmadienio Mišias.

Vyskupo Timotiejaus urna – iš Termolio į Romą

Vyskupo Timotiejaus žemiški palaikai saugojami Termolio vyskupijos katedroje, centrinėje Italijoje, prie Adrijos jūros. Pagal šv. Jeronimo perduotas žinias, Efezo vyskupo šv. Timotiejus žemiški palaikai buvo atgabenti į Konstantinopolį. Nežinoma, kokiais keliais jie buvo perkelti į Termolį XIII amžiuje, tačiau tikėtina, kad tai vyko per kryžiuočių vykdytą Konstantinopolio apiplėšimą. Po septynių šimtmečių, 1945 m., palaikai vėl surasti Termolio katedros nišoje, ant kurios buvusi plokštė liudija, kad „vardan Kristaus, šioje vietoje ilsisi vyskupo Stepono ir katedros kapitulos 1239 metais paslėptas palaimintojo apaštalo mokinio palaimintojo Timotiejaus kūnas“.

Maldų už krikščionių vienybę oktava

Urna su vyskupo šv. Timotiejaus palaikais Romą pasiekė penktadienį, sausio 17 d. Pirmiausia urna bus išstatyta popiežiškojoje apaštalo Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje – sausio 18–25 dienomis, ten ji bus per visą Maldų už krikščionių vienybę oktavą. Oktavą užbaigs popiežius Pranciškus per antruosius iškilmingus Mišparus Apaštalo Šv. Pauliaus bazilikoje.

Šv. Timotiejus Vatikane, Žodžio lektorių palaiminimas Termolyje

Sekmadienio, sausio 26-osios rytą, šv. Timotiejaus palaikai bus perkelti į Šv. Petro baziliką, kurioje 10 val. prasidės Dievo Žodžio sekmadienio Mišios. Po jų relikvijų urna bus parvežta į Termolį, į Šv. Timotiejaus bažnyčią, kurioje vietos vyskupas aukos Mišias ir palaimins naujuosius vyskupijos Žodžio lektorius. Po Mišių šv. Timotiejaus palaikų urna, giedant padėkos himną Te Deum, bus parnešta procesijoje į Termolio katedrą. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 17, 15:33