Paieška

Popiežius Pranciškus ir kun. Gonzalo Aemilius 2013 kovo 17 d. Popiežius Pranciškus ir kun. Gonzalo Aemilius 2013 kovo 17 d. 

Popiežius savo sekretoriumi paskyrė gatvės sielovadininką

Naujasis Pranciškaus asmeninis sekretorius yra 40 metų Gonzalo Aemilius, kunigas iš Urugvajaus, kurį popiežius pažįsta nuo tada, kai buvo Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupas, o kun. Aemilius dar nebuvo gavęs kunigystės šventimų.

Urugvajietis Gonzalo Aemilius yra teologijos daktaras, įšventintas kunigu 2006 metais. Jis apsisprendė už dvasininko pašaukimą nelauktai, kaip jis pats yra pasakojęs, „per Montevidėjaus metropolyje gatvės vaikams tarnaujančių kunigų šypseną“, kuomet pamatė „kunigiškos tarnystės kitam džiaugsmą“.

Prieš septynerius metus interviu Vatikano dienraščiui „l‘Osservatore Romano“ kunigas sakė, kad jam kunigo pašaukimas nebuvo savaime suprantamas dalykas – jis užaugo netikinčiųjų šeimoje, viena jo močiutė buvo žydų kilmės, tėvai turtingi, o iki gimnazijos suolo ir jis pats buvo netikintis. Atsivertė, išpažino tikėjimą ir pasišventė socialiniams artimo meilės darbams, įsteigė licėjų vargstančių šeimų vaikams ir buvo jo direktorius.

2013 metais sužinojęs apie jam pastoraciniuose apsisprendimuose asmeniškai padėjusio kardinolo Bergoglio išrinkimą popiežiumi, kunigas Aemilius atkeliavo į Romą, o popiežius prieš savo pirmąsias Mišias Vatikano parapijinėje šv. Onos bažnyčioje jį pastebėjo stovintį gatvėje ir pasikvietė į bažnyčią. Po Mišių popiežius jį visiems pristatė.

„Noriu supažindinti su kunigu, atkeliavusiu iš toli, dirbančiu su gatvės vaikais ir narkomanais. Jis jiems įsteigė mokyklą, darbavosi, kad jie atrastų Jėzų, dabar šie gatvėje augę jaunuoliai ir merginos gali dirbti su jo mokykloje įgytais diplomais, yra tikintys ir mylį Jėzų“, – pasakė anuomet Pranciškus paprašęs pasimelsti už kunigą Aemiliusą ir jo tarnystę gatvės vaikams.

Naujasis Pranciškaus asmeninis sekretorius kun. Gonzalo Aemilius pareigose pakeitė argentinietį monsinjorą Fabianą Pedacchio, sugrįžusį į ankstesnę darbo vietą Vyskupų kongregacijoje. Kaip popiežiaus sekretorius kun. Aemilius dirbs greta egiptiečio, 45 metų kun. Youanniso Lahazio Gaido, kuris tarnauja popiežiaus sekretoriumi nuo 2014 metų, yra dažnai matomas šalia popiežiaus trečiadienių bendrosiose audiencijose, kartu yra jo vertėjas iš arabų kalbos ir Tarpreliginio komiteto žmonijos brolybei ugdyti narys. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 27, 13:44