Paieška

Vatican News
Sigitas Tamkevičius SJ Sigitas Tamkevičius SJ  (@VaticanMedia)

Kardinolo Tamkevičiaus ingresas Romoje sausio 26 d.

Popiežiaus liturginių apeigų tarnyba paskelbė apie kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingresą į titulinę Šv. Angelės Meriči bažnyčią Romoje. Jėzuito kardinolo Tamkevičiaus, Kauno arkivyskupo emerito, ingresas sekmadienį, sausio 26 dieną prasidės 11 val, Romos laiku. Skelbime taip pat nurodytas kardinolo Tamkevičiaus titulinės bažnyčios adresas: Via di Sant’Angela Merici, 57.

Jėzuito kardinolo Tamkevičiaus, Kauno arkivyskupo emerito, ingresas sekmadienį, sausio 26 dieną, prasidės 11 val. Romos laiku. Skelbime taip pat nurodytas kardinolo Tamkevičiaus titulinės bažnyčios adresas: Via di Sant’Angela Merici, 57.

 

Tą pačią dieną, trečiąjį eilinį sekmadienį, sausio 26-ąją, katalikų katedrose, šventovėse ir parapijinėse bažnyčiose, tad ir titulinėje kardinolo Sigito Tamkevičiaus bažnyčioje Romoje, kuri yra parapijinė vyskupijos bažnyčia, švenčiamas pirmasis Dievo Žodžio sekmadienis.

Romos vyskupas popiežius Pranciškus tą dieną iškilmingai aukos Dievo Žodžio sekmadienio Mišias Šv. Petro bazilikoje. Mišių pradžia – 10 val. Pasibaigus Mišioms, vidudienį, popiežius kreipsis į maldininkus Šventojo Petro aikštėje ir sukalbės Viešpaties Angelo maldą.

Popiežius pristatė Dievo Žodžio sekmadienį ir jo šventimo prasmę apaštališkajame laiške „Aperuit illis“, kurį paskelbė 2019 metų rugsėjo 30 dieną.

 

Lietuvos vyskupai Dievo Žodžio sekmadienį ir jo šventimą Lietuvos bažnyčiose aptarė sausio 7 dieną Kaune, Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje. Lietuvos ganytojai nutarė, kad Dievo Žodžio sekmadienį švenčiama Eucharistija visose šalies bažnyčiose prasidės procesija, kurioje bus nešama Evangelijų knyga. Atnešta prie altoriaus, ji bus padėta ant specialaus papuošto pulto kaip regimas ženklas, liudijantis Dievo Žodžio svarbą mūsų tikėjimui. Nutarta priminti ir galimybes geriau susipažinti su Šv. Raštu – išleistas knygas, internetines svetaines ir kitus išteklius.

Lietuvos ganytojai išreiškė viltį, kad artėjantis Dievo Žodžio sekmadienis paskatins tikinčiuosius susitelkti kartu melstis ir apmąstyti Dievo Žodį parapijose veikiančiose Šv. Rašto grupelėse, įvairiuose bažnytiniuose judėjimuose ir organizacijose. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 20, 13:24