Paieška

Kunigų šventimai Šv. Petro bazilikoje Kunigų šventimai Šv. Petro bazilikoje 

Benedikto XVI ir kardinolo Sarah knyga apie celibatą

Sausio 15 d. Prancūzijoje pasirodys knyga apie kunigų celibatą, kurios autoriai – popiežius emeritas Benediktas XVI ir Kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Robert Sarah. Žiniasklaida knygos pasirodymą pristato kaip kritiką popiežiui Pranciškui. Į tai pirmadienį paskelbtame komentare atsako Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli. Komunikatą šiuo klausimu paskelbė ir Šventojo Sosto spaudos salė.

Tornielli savo komentare pirmiausiai kalba apie patį ledinį. Dienraščio „Le Figaro“ paskelbtame anonse sakoma, kad tai nedidelė – 175 puslapių knyga, kurią sudaro dvi dalys (vienos autorius – popiežius emeritas, kitos – kardinolas) bei abiejų pasirašyti įvadas ir baigiamasis žodis. Knygos autoriai – Ratzingeris ir Sarah – įvade save vadina popiežiui „sūniškai klusniais“ vyskupais, „ieškančiais tiesos“, „meilės bei ištikimybės Bažnyčiai dvasioje“ ginančiais kunigų celibato normą nuo tų, kurie norėtų ją pakeisti.

Kardinolas Sarah kalba apie „antologinį ir sakramentinį ryšį tarp kunigystės ir celibato“. Pasak jo, kiekvienas bandymas šį ryšį pažeisti prieštarauja Vatikano II Susirinkimo ir popiežių Pauliaus VI, Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI mokymui. „Maldauju popiežių Pranciškų mus galutinai apsaugoti nuo tokios galimybės ir ryžtingai pasipriešinti bet kokiam celibato įstatymo silpninimui, net jei jis būtų apribotas kuriuo nors vienu ar kitu regionu“, – rašo kardinolas. Pasak jo, vedusiųjų vyrų šventinimas kunigais reikštų „sielovadinę katastrofą, ekleziologinę sumaištį ir kunigystės sampratos užtemdymą“.

Benediktas XVI savo trumpame tekste pirmiausiai mini hebrajiškas krikščionybės šaknis, tvirtina, kad kunigystė ir celibatas yra tarpusavy susieti nuo pat Jėzaus sudarytos naujosios Dievo sandoros su žmonija.

Pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje, teigia jis, kunigystės sakramentas buvo teikiamas vedusiems vyrams tik tuo atveju, jei jie įsipareigodavo susilaikyti nuo lytinių santykių. Kunigų celibatas niekada nebuvo dogma. Jis lotynų apeigų Bažnyčioje suvokiamas kaip brangi dovana.

Tornielli savo komentare primena, kad rytų apeigų katalikų bendruomenėse vedę vyrai šventinami kunigais, o kai kuriais atvejais tokia galimybė, kaip išimtis, numatoma ir lotynų apeigų Bažnyčioje. Būtent popiežius Benediktas XVI apaštališkojoje konstitucijoje Anglicanorum coetibus, skirtoje į Katalikų  Bažnyčią pereinantiems anglikonams, suteikė galimybę teikti kunigystės šventimus vedusiems vyrams.

Kunigų celibato tema pastaruoju metu kelis kartus kalbėjo ir popiežius Pranciškus. Ir Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus komentare, ir Spaudos salės komunikate minimi du jo pasisakymai. Spaudos konferencijoje lėktuve skrydžio iš Panamos metu Pranciškus paminėjo popiežiaus Pauliaus VI frazę: „Geriau atiduoti gyvybę, negu pakeisti celibato normą“ ir pridūrė: „Aš manau, kad celibatas Bažnyčiai yra dovana. Nesutinku su tais, kas siūlo pasirinktinį celibatą. Gal tokia galimybė ir tiktų labai nutolusioms vietovėms – galvoju apie Ramiojo vandenyno salas. Ten, kur yra sielovadinė būtinybė, ganytojas turi rūpintis tikinčiaisiais“.

Kunigystės sakramento teikimo vedusiems vyrams galimybė buvo svarstoma pernai rudenį vykusio Amazonijai skirto Vyskupų sinodo metu, tačiau kalbėdamas baigiamojoje sesijoje popiežius  šios temos iš viso nepalietė. Savo kalboje popiežius sakė, jog jis džiaugiasi, kad Sinodas nepasiribojo tik vienu ar kitu Bažnyčios vidaus klausimu, bet labai išsamiai aptarė sielovadinę, kultūrinę, socialinę ir ekologinę situaciją. (JM / VaticanNews)

2020 sausio 13, 16:02