Paieška

Arkivyskupas Kirilas Vasilis, SJ Arkivyskupas Kirilas Vasilis, SJ  

Arkivyskupas Kirilas Vasilis, SJ paskirtas Košicės (Slovakija) vyskupijos valdytoju

Slovakas arkivyskupas Kirilas Vasilis, Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius, grįžta į gimtinę. Popiežius paskyrė arkivyskupą, 54 metų jėzuitą, Kirilą Vasilį Košicės graikų katalikų eparchijos (vyskupijos) apaštališkuoju administratoriumi „sede plena“. Šventasis Tėvas jam pavedė valdyti vyskupiją soste tebeesant dabartiniam ordinarui 62 metų vyskupui Milanui Chauturui.

Arkivyskupas Kirilas Vasilis Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretoriumi buvo beveik vienuolika metų. Jį į šias pareigas 2009 metais paskyrė popiežius Benediktas XVI.

Arkivyskupas grįžta į Slovakiją po daugiau kaip trijų dešimtmečių dvasininko tarnystės Romoje. Jis buvo įšventintas Prešovo arkivyskupijos kunigu 1987 metais, po poros metų išvyko į Romą tęsti mokslų, baigė kanonų teisę Popiežiškajame Rytų institute ir 1990 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Apsigynęs kanonų teisės daktaratą, t. Kirilas Vasilis kurį laiką ėjo Popiežiškojo Rytų instituto dekano ir rektoriaus pareigas, dėstė Grigaliaus universitete ir dirbo patarėju Romos kurijoje tikėjimo mokymo ir Rytų Bažnyčių klausimais. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 22, 16:10