Paieška

Vatican News
2019.09.18 Il Papa con il Consiglio dei Cardinali

Prasidėjo dar vienas popiežiaus susitikimas su kardinolais patarėjais

Nuo pirmadienio iki trečiadienio Vatikane vyksta jau trisdešimt antrasis popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas, skirtas baigiamai rengti naujajai Romos kurijos konstitucijai.

Kardinolų patarėjų tarybą popiežius Pranciškus įsteigė pirmaisiais savo pontifikato metais, 2013 m. rugsėjo 28 d. Kaip nurodyta Tarybos steigimo chirografe, kardinolai patarėjai padeda popiežiui vadovauti Bažnyčiai. Steigimo akte buvo nurodyta ir konkreti specifinė užduotis – padėti parengti naują Romos kurijos veiklą reglamentuojančią apaštališkąją konstituciją, kuri pakeistų 1988 m. Jono Pauliaus II paskelbtą konstituciją  Pastor bonus.

Per pastarąjį metą buvo surengtas 31 tarybos narių ir popiežiaus susitikimas. Iš pradžių buvo atidžiai apžvelgtas Romos kurijos institucijų dabas pagal senosios konstitucijos normas, buvo kaupiami ir aptarimai pasiūlymai, kaip keisti Kurijos darbą, kad jis labiau ir sklandžiau tarnautų visai Bažnyčiai. Netrukus prasidėjo ir kai kurios konkrečios reformos – kelios atskirai veikusios institucijos buvo sujungtos į naujas, daugiau sričių į viena sujungusias dikasterijas. Pernai buvo baigtas rengti ir visas naujos konstitucijos projektas, su kuriuo buvo supažindinti Kurijos institucijų vadovai ir  viso pasaulio vyskupai. Dabar jau  konstitucijos rengimo darbas eina į pabaigą. Rugsėjį vykusio popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimo metu buvo apžvelgtas pagal vyskupų pastabas papildytas konstitucijos projektas, kuris buvo įteiktas popiežiui, kad jį ramiai apsvarstytų. Dabartinio susitikimo metu jau tikimasi suderinti galutinį projekto variantą. Pasak kardinolų patarėjų tarybos sekretoriaus arkivyskupo Marcello Semeraro, galima tikėtis, kad iki metų pabaigos konstitucijos rengimas bus užbaigtas. (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 02, 16:32