Paieška

Vatican News
Kanceliarijos rūmai, Roma Kanceliarijos rūmai, Roma 

Popiežius pasveikino septynių akademijų posėdžio dalyvius

Trečiadienį po pietų Šventajam Sostui priklausančiuose Kanceliarijos rūmuose, Romos miesto centre, įvyko kasmet rudenį rengiamas septynių Popiežiškųjų akademijų iškilmingas posėdis.

Greta didžiųjų Popiežiškųjų akademijų – Mokslų akademijos, Gyvybės akademijos ir Socialinių mokslų akademijos – nuo seno veikia taip pat septynios mažesnės, vienijančios teologijos, mariologijos ir kitų bažnytinių mokslo šakų bei su krikščionybe susijusių humanitarinių mokslų specialistus, o taip pat menininkus ir kultūros veikėjus. 1995 m. popiežius Jonas Paulius II įgaliojo Popiežiškąją kultūros tarybą koordinuoti šių septynių akademijų veiklą.

Šiomis dienomis sukanka 60 metų nuo jauniausios tarp šių septynių akademijų – Tarptautinės mariologijos akademijos – įkūrimo. 1959 m. gruodžio 8-ąją – Švč. M. Marijos Nekaltojo Parsidėjimo iškilmės dieną – ją įkūrė popiežius Jonas XXIII. Sukakties minėjimas buvo vienas svarbiausių trečiadienį vykusio posėdžio momentų.

Akademijų posėdžio proga jo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus. Pasiuntęs laišką Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkui kard. Gianfranco Ravasi, popiežius prašo perduoti jo sveikinimus ir palaiminimą visiems posėdžio dalyviams ir akademijų nariams, ypač sukaktį švenčiančiai Tarptautinei mariologijos akademijai. (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 04, 17:31