Paieška

Vatican News
Kardinolas Prosper Grech, O.S.A. ir popiežius Pranciškus Kardinolas Prosper Grech, O.S.A. ir popiežius Pranciškus  (@VaticanMedia)

Mirė kardinolas Prosper Grech, O.S.A. (1925 – 2019)

Augustinų ordino vienuolis teologas t. Prosperas Grechas daugiau kaip tris dešimtmečius dėstė Popiežiškajame Biblijos institute, tuo pat metu buvo Popiežiškojo Laterano universiteto biblistikos docentas, pagrindinį dėmesį skyręs Šventajam Raštui ir Bažnyčios tėvams, buvo Tikėjimo kongregacijos patarėjas, Popiežiškosios Biblijos komisijos narys ir Popiežiškosios Teologijos akademijos akademikas emeritas.

Romoje pirmadienį, gruodžio 30 dieną, mirė augustinų vyskupas ir kardinolas t. Prosper Stanley Grech. Iš Maltos kilęs kardinolas mirė keletą dienų po savo 94 gimtadienio. Jis buvo antrasis iš Maltos kilęs kardinolas Bažnyčios istorijoje, paskirtas 2012 metais, kai buvo jau 86 metų ir nebegalėjo dėl amžiaus dalyvauti konklavoje, sušauktoje po Benedikto XVI pasitraukimo iš vyriausiojo Bažnyčios ganytojo – Romos vyskupo – pareigų.

Popiežius Benediktas XVI paskyrė augustinų teologą t. Prosperą Grechą kardinolu už jo akademinius nuopelnus ir ištikimą ilgametę tarnystę Šventajam Sostui.

Nors dėl amžius nebegalėjo būti vienu iš naują popiežių renkančių kardinolų, Prosperas Grechas vis dėl dalyvavo konklavoje, kuri išrinko dabartinį popiežių ir, galima sakyti, kad joje jam teko išskirtinis vaidmuo: jis perskaitė paskutinį meditacinio pobūdžio kreipimąsi į konklavos kardinolus prieš extra omnes – kai visi, kurie negali dalyvauti, privalo išeiti prieš uždarant konklavos duris į Siksto koplyčią.

Augustinas t. Prosperas Grechas iš arti liudijo dar vieno popiežiaus išrinkimą: būdamas Romos vyskupijos vikaro sekretoriumi padėjo rengti 1963 metų konklavą, o jos išvakarėse, paprašius kardinolui Montiniui, išklausė paskutinę jo išpažintį prieš išrenkant jį popiežiumi Pauliumi VI.

Prosperas Grechas per Antrąjį pasaulinį karą vykdydamas tarnybą priešlėktuvinės gynybos korpuse Maltoje atpažino savyje vienuolio augustino pašaukimą. Įšventintas kunigu Laterano katedroje Romoje baigė biblistikos ir ugdymo psichologijos mokslus, dėstė žinomiausiuose Britanijos ir Romos universitetuose, tęsė akademinę veiklą Romoje, buvo popiežių paskirtas kai kurių Apaštalų Sosto institucijų nariu.

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Augustinų ordino bendruomenei ir velionio artimiesiems patikindamas, kad visada labai gerbė kardinolą Grechą tiek dėl jo asmeninio krikščioniškojo ir vienuolinio gyvenimo liudijimo, tiek dėl jo pavyzdingos tarnystės ugdant naująsias kartas, ypač dvasininkų. Prisiminęs ilgą velionio tarnystę Šventajam Sostui, popiežius meldė Viešpatį, kad priimtų kardinolo Grecho sielą į amžinos šviesos ir ramybės karalystę ir nušluostytų liūdinčiųjų ašaras.

Atsisveikinimas su kardinolu Grechu įvyks trečiadienį, sausio 1 d., Šv. Monikos koplyčioje Romoje, prie Augustinų patristikos instituto, kurį velionis t. Prosperas Grechas įsteigė su augustinų generolu 1969 metais, dešimtmetį jam vadovavo ir kuriame gyveno iki pat mirties. Prospero Grecho laidotuvių Mišios įvyks ketvirtadienį, sausio 2 d. Vatikano bazilikoje, po gedulingų Mišių velionio karstą palaimins popiežius Pranciškus. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 31, 16:45