Paieška

Vatican News
Seminaras apie encikliką popiežiaus Benedikto XVI encikliką Seminaras apie encikliką popiežiaus Benedikto XVI encikliką 

Benedikto XVI „Caritas in veritate“ enciklika šiandien

Gruodžio 3-ąją dieną Popiežiškoji mokslų akademija ir Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija surengė seminarą, kuriame buvo aptarta trečioji popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Caritas in veritate“ („Meilė tiesoje“) apie visapusišką žmogaus vystymąsi meilėje ir tiesoje, skirtą Bažnyčios socialinio mokymo problematikai. Ši enciklika buvo paskelbta prieš dešimt metų, 2009 metų vasarą.

Be kitų temų, popiežius Benediktas XVI kalba apie žmonijos pažangą dabartiniais laikais. Bendrai, viso pasaulio mastu, turtingumas ir gerovė didėja, tačiau tuo pat metu didėja ir skirtumai tarp žmonių ir tautų, atsiranda naujos skurdo formos. Ir turtingose, ir skurstančiose valstybėse nesugebama susidoroti su korupcija; daugelį kartų tarptautinė parama buvo iššvaistyta ir dėl jos tiekėjų, ir dėl gavėjų nesąžiningumo.

Kartodamas tai, ką sakė Paulius VI, ir Benediktas XVI pabrėžia, kad socialinio ir ekonominio neišsivystymo priežastys yra ne tik materialinės, kad jos glūdi žmonių valioje, mąstysenoje, o visų pirma žmonių ir tautų brolybės stokoje. Dėl to reikia pastangų, kad būtų vis humaniškesni ekonomikos vystymosi rezultatai.

Brolybė, ekonominė plėtra ir pilietinė visuomenė – taip pavadintas trečiasis enciklikos skyrius. Jo pradžioje popiežius kalba apie dovanojimo džiaugsmą, kurio daugelis galbūt nėra patyręs dėl visur įsiviešpatavusios tik pelną ir naudą pripažįstančios pasaulėžiūros. Įsitikinimo, jog ekonomikos neturi varžyti moralės, įtaka pastūmėjo žmogų destruktyviai naudotis ekonomikos įrankiu. Jei siekiame humaniškos plėtros, turime iš naujo atrasti dovanojimo vertybę.

„Meilė tiesoje, kurios liudytoju tapo Jėzus, yra kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos tikrosios pažangos pagrindinė varomoji jėga“, – pradeda Benediktas XVI savąją encikliką  Caritas in Veritate, kurioje dar kartą pabrėžia, jog asmens centriškumo neturi aptemdyti nei ekonomikos pelno, nei technikos galia.

Kardinolas Peteris Turksonas, pristatydamas šiai enciklikai skirtą seminarą Vatikane, pareiškė, jog jo tikslas yra priminti enciklikos įžvalgas, peržiūrėti jas šiandieniniame kontekste, aptarti, kaip jos atsispindi jo paties vadovaujamos Pagalbos visapusiškam asmens vystymuisi dikasterijos užmojuose. (RK / Vatican News)

2019 gruodžio 03, 13:22