Paieška

Vatican News
Popiežius ir kardinolai patarėjai Popiežius ir kardinolai patarėjai  (© Vatican Media)

Baigėsi popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas

Nuo pirmadienio iki trečiadienio Vatikane vyko popiežiaus susitikimai su kardinolais patarėjais. Dalyvavo patarėjų tarybai priklausantys šeši kardinolai ir sekretorius. Beveik visuose tarybos posėdžiuose dalyvavo ir popiežius Pranciškus, išskyrus trečiadienio rytą, kuomet vyko bendroji audiencija.

Toliau buvo svarstomas naujos Romos kurijos konstitucijos projektas. Daugiausiai dėmesio buvo skiriama Romos kurijos ir vyskupų konferencijų santykiams, galimybei patikėti Romos kurijos ir kitų Bažnyčios institucijų vadovaujamus postus vyrams ir moterims pasauliečiams, svarstomas tokios galimybės sielovadinis ir teologinis pagrindimas. Iki pat pastarojo susitikimo tarybos adresu iš vyskupijų vis dar buvo siunčiamos pastabos dėl konstitucijos projekto, tad nuspręsta jų aptarimui skirti dar vieną tarybos posėdį, kuris įvyks vasario mėnesį.

Nuo pirmadienio iki trečiadienio vykusių kardinolų patarėjų ir popiežiaus susitikimų metu buvo aptariami ir kiti Bažnyčios reikalai. Kardinolas Michael Czerny, kuruojantis migrantų reikalus, pateikė Amazonijai skirto Vyskupų sinodo apžvalgą ir kai kuriuos pasiūlymus dėl būsimo posinodinio apaštališkojo paraginimo. Šia tema kalbėjo ir Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos tarybos vadovas kardinolas Sean O’Malley. Kardinolas Reinhard Marx informavo apie Bažnyčios Vokietijoje pradėtą „sinodinę kelionę“. (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 04, 16:09