Paieška

Vatican News
AIF pirmininkas Carmello Barbagallo AIF pirmininkas Carmello Barbagallo 

Pristatytas Vatikano finansinės informacijos valdybos (AIF) pirmininkas

Lapkričio 27 dieną Vatikano spaudos salės pranešime plačiajai visuomenei buvo pristatytas naujasis Vatikano finansinės informacijos valdybos (AIF) pirmininkas Carmello Barbagallo. Apie naujo pirmininko skyrimą buvo pranešta prieš savaitę, tačiau pridurta, jog jo vardas dėl ankstesnių institucinių įsipareigojimų ir vidinių Vatikano procedūrų bus paskelbtas popiežiui sugrįžus iš kelionės Azijoje. Pareigas naujasis 1956 metais gimęs AIF vadovas oficialiai pradėjo eiti nuo šio trečiadienio.

Kaip rašoma Vatikano spaudos salės pranešime, Carmello Barbagallo iki šiol ėjo įvairias pareigas Italijos banke, tarp kitų dalykų nuo 2014 iki 2019 metų vadovavo bankų ir finansų priežiūros departamentui, šiuo metu taip pat konsultuoja klausimais, kurie yra susiję su Bendruoju priežiūros mechanizmu (BPM). Tai Europos bankų priežiūros sistema, kuri rūpinasi, kad Europos bankai būtų saugūs ir patikimi.

 

Jo užduotys Vatikane panašios – AIF yra nepriklausoma priežiūros tarnyba, kurios uždavinys yra identifikuoti rizikingą elgesį, galimą pinigų plovimą ar neteisėtų veiklų finansavimą, užtikrinti skaidrumą ir finansinės veiklos korektiškumą Vatikane. Šiuo požiūriu labai svarbus yra bendradarbiavimas su kitų šalių Finansinės informacijos valdybomis arba tarnybomis: 2012–2018 metų laikotarpiu dėl keitimosi informacija buvo pasirašyti susitarimai su 56 valstybėmis. AIF rengia kasmetines ataskaitas, kurios skelbiamos italų ir anglų kalbomis.

„Jaučiuosi pagerbtas patikėtų pareigų, kurios turi didelį moralinį ir profesinį svorį, dėkoju Šventajam Tėvui už pasitikėjimą manimi“, – Vatican News žinių tarnybai sakė naujasis AIF pirmininkas, turintis keturiasdešimties metų patirtį bankų ir finansų kontrolės srityje.

„Noriu užtikrinti tarptautinę finansinės informacijos sistemą, jog bus atsiliepta į kiekvieną bendradarbiavimo prašymą, absoliučiai gerbiant geriausius tarptautinius standartus. Nuo šios dienos būsiu darbo vietoje, kad būtų užtikrintas AIF darbo ir institucinių tikslų tęstinumas“, – pridūrė naujasis finansinės tarnybos valdybos vadovas.

Italijos bankas taip pat paskelbė komunikatą, kuriame dėkoja savo buvusiam pareigūnui už ilgametę ir profesionalią tarnybą, priduria, jog jo paskyrimas į dabartines pareigas sutvirtina gerus bendradarbiavimo ryšius su Vatikanu. (RK / Vatican News)

2019 lapkričio 27, 14:52