Paieška

Vatican News
 Vyskupas su nukentėjusiais nuo žemės drebėjimo Vyskupas su nukentėjusiais nuo žemės drebėjimo 

Popiežius skyrė 100 000 eurų Albanijai

Popiežius Pranciškus nurodė Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai paremti 100 tūkst. eurų suma Albanijoje vykstančius nuo žemės drebėjimo nukentėjusių žmonių gelbėjimo darbus.

Lapkričio 25-osios naktį smarkus žemės drebėjimas įvyko Albanijos šiaurinėje dalyje, Diuresio miesto apylinkėse. Ketvirtadienio popietės duomenimis, keturios dešimtys žmonių žuvo, sužeistųjų daugiau kaip šeši šimtai. Žemės drebėjimas taip pat padarė labai daug materialinės žalos, daug žmonių liko be pastogės. Šiuo gestu – pinigine auka paremdamas gelbėjimo darbus ir nukentėjusius žmones – popiežius nori paliudyti savo tėvišką dvasinį artumą nelaimės ištiktiesiems. Popiežiaus paaukotus pinigus apaštališkoji nunciatūra Tiranoje perduos vyskupijoms, kurių teritorijoje įvyko žemės drebėjimas.

Šventojo Sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, pranešdama apie popiežiaus sprendimą paremti nuo žemės drebėjimo nukentėjusius žmones, informuoja ir apie įvairių šalių vyskupų konferencijų ir katalikiškų organizacijų solidarumą su nukentėjusiais žmonėmis Albanijoje, iš įvairių šalių siunčiamą materialinę paramą ir maldą už aukas ir visus nelaimės sukrėstus šalies gyventojus.

Trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius paminėjo Albanijoje įvykusią nelaimę. „Siunčiu sveikinimus brangiai albanų tautai, esu artimas šiomis dienomis labai nukentėjusiems žmonėms“, – sakė Pranciškus ir priminė, kad Albanija buvo pirmoji jo aplankyta Europos šalis. „Esu artimas visiems nukentėjusiems, meldžiuosi už jų šeimas ir sužeistuosius. Viešpats telamina šią tautą, kurią aš labai myliu“.  (JM / VaticanNews)

2019 lapkričio 28, 16:18