Paieška

Vatican News
Kardinolas Pietro Parolin Kardinolas Pietro Parolin 

Kard. Parolin apie popiežiaus kelionę: dalytis Evangelijos atsakymu į didžiuosius klausimus

Kelionėje į Tailandą ir Japoniją popiežių Pranciškų lydi jo artimiausias bendradarbis – Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Kaip įprasta prieš pat kelionę, kardinolas davė interviu Šventojo Sosto žinių tarnybai.

Popiežius Pranciškus yra antrasis popiežius, lankantis Tailandą ir Japoniją, sakė kardinolas, primindamas, kad abi šalis po vieną kartą – Japoniją 1981 m. ir Tailandą 1984 m. – aplankė šv. Jonas Paulius II. Per pastaruosius kelis dešimtmečius gerokai pasikeitė visas pasaulis, visą mūsų planetą paveikė globalizacijos procesas, su savo labai pozityviais ir mažiau pozityviais aspektais. Gerokai sumažėjo žmones skyrę atstumai, naujųjų komunikavimo technologijų dėka žmonės gali tuoj pat sužinoti, kas dedasi tolimose šalyse. Tačiau tuo pat metu puikiai suprantame, kad visos tos nuostabios naujovės negali atstoti asmeninio susitikimo. Tad popiežius ir keliauja pas tų dviejų šalių katalikus, kad asmeniškai su jais susitiktų.

Bažnyčios dėmesio centre yra žmogaus asmuo, tęsė kardinolas. Popiežiaus dėmesio centre yra žmogus. Kad ir kokioje geografinėje platumoje žmogus gyventų, jis kelia klausimus apie gyvenimo tikslą ir prasmę. Dėl to Bažnyčia jaučia pareigą dalytis su visais žmonėmis jai patikėta Evangelijos žinia, joje glūdinčiu atsakymu į didžiuosius žmogaus keliamus klausimus.

Tailandas, nuo kurio popiežius Pranciškus pradeda šią savo kelionę, su Evangelijos žinia susidūrė jau šešioliktajame amžiuje. Pirmiausiai į dabartinį Tailandą nuvyko jėzuitai, paskui pranciškonai, dominikonai. Tikinčiųjų bendruomenei teko daug iškentėti ir reikėjo ją kelis kartu vis iš naujo atkurti. Dabartinė Tailando katalikų bendruomenė suvokia, kad ji, nors ir labai maža, yra tos ilgaamžę istoriją turinčios tradicijos tęsėja.

Panaši ir Japonijos katalikų bendruomenės istorija bei dabartis, tačiau popiežiaus vizito šioje šalyje metu bus akcentuojami ir keli kiti dalykai – visų pirma taika ir atsakomybė už kūriniją. Japonija – tai šalis-simbolis, nukentėjusi nuo atominių bombų. Nepaisant didelių aukų, ji sugebėjo atsitiesti ir tapo nepaprastos pažangos ir inovacijų simboliu. Tad taika, branduolinis nusiginklavimas vardan žmonių gerovės bus pagrindinis dėmuo popiežiaus žinios, kurią jis skelbs lankydamasi šioje šalyje.

Kaip visos popiežiaus kelionės, taip ir ši bus skirta visų pirma vietos katalikams. Popiežius yra ganytojas, kuris keliauja lankyti mažosios kaimenės. Jis nori ją palydėti, nori su ja būti, nori – kaip jis pats dažnai sako – būti ir kaimenės viduje, ir vesti eidamas priekyje, ir eidamas iš paskos paskatinti atsiliekančius. (JM / VaticanNews)

2019 lapkričio 20, 16:27