Paieška

Vyskupas Mario Grech – Vyskupų sinodo generalinis pro-sekretorius Vyskupas Mario Grech – Vyskupų sinodo generalinis pro-sekretorius 

Vyskupas iš Maltos paskirtas būsimuoju Vyskupų Sinodo vadovu

Kardinolas Baldisseri, Vyskupų Sinodo Generalinis sekretorius, traukiasi iš pareigų. Popiežius paskyrė vyskupą iš Maltos, Gozo vyskupijos ganytoją Mario Grechą Vyskupų sinodo generaliniu pro-sekretoriumi. Vyskupas Grechas taps Vyskupų sinodo Generaliniu sekretoriumi tuomet, kai popiežius priims kardinolo Lorenzo Baldisseri atsistatydinimą iš pareigų. Tai turėtų įvykti netolimoje ateityje, tačiau pasibaigus Amazonijos Vyskupų sinodo asamblėjai.

Apie pasikeitimus Vyskupų sinodo sekretoriate antradienį komunikate pranešė kardinolas Baldisseri. Kalbėdamas susitikime su užsienio spaudos atstovais Vatikane kardinolas patvirtino, kad generalinis pro-sekretorius kurį laiką su juo bendradarbiaus, susipažins su institucijos darbu ir jos padalinių veikla.

Kardinolui Baldisseri 2020-ųjų rugsėjo 29 dieną sukas 80 metų. Iš Toskanos regiono ir Pizos arkivyskupijos kilęs Bažnyčios diplomatas Baldisseri tapo Vyskupų sinodo generaliniu sekretoriumi pirmaisiais Pranciškaus pontifikato metais – 2013.

Paskirtasis Generalinis pro-sekretorius vyskupas Mario Grech gimė Kalos miestelyje Gozo saloje, Maltoje 1957 metais, įšventintas Gozo vyskupijos kunigu 1984 metais, buvo paskirtas gimtosios vyskupijos vyskupu 2005 metais. Ganytojas, tapdamas Vyskupų sinodo generaliniu pro-sekretoriumi, savaime atšauktas iš Gozo vyskupo pareigų, tačiau Šventasis Tėvas jį paskyrė Gozo apaštališkuoju administratoriumi iki kol bus paskirtas naujas vyskupas.

Vyskupų sinodo generalinis pro-sekretorius vyskupas Mario Grech taip pat paskirtas Amazonijos Vyskupų sinodo asamblėjos nariu.

Vyskupas Grech, Vyskupų sinodo Generalinis pro-sekretorius, automatiškai taps Vyskupų sinodo Generaliniu sekretoriumi dabartiniam Sinodo vadovui pasitraukus iš pareigų.

Vyskupų sinodo prezidentas yra popiežius. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 02, 12:06