Paieška

Vatican News
Šv. Benediktas Nursietis Šv. Benediktas Nursietis   (©Antonio Nardelli - stock.adobe.com)

Šv. Benediktas Nursietis – Europos dvasinės vienybės globėjas

Bažnyčia nuo seniausių laikų pripažįsta ypatingus šv. Benedikto Nursiečio ir jo brolių benediktinų nuopelnus plečiant ir tvirtinant krikščionišką tikėjimą, tapusį Europos žemyno vienybės dvasiniu pamatu. Šv. Benediktas Nursietis – taikos pasiuntinys, vienybės ugdytojas, civilizacijos mokytojas, Kristaus religijos skelbėjas ir monastinio gyvenimo Vakaruose kūrėjas. Taip Benediktą Nursietį pavadino Paulius VI, 1964 metais skelbdamas jį pirmuoju ir pagrindiniu Europos globėju.

Europos dvasinė vienybė tebūna šventas ir nepažeidžiamas idealas visiems, kurie trokšta Europos gerovės ir dėl jos darbuojasi, tenetrūksta jiems pagalbos iš aukšto dangaus, kad šį idealą įgyvendintų praktiškais ir toliaregiškais sprendimais, rašėpopiežius šv. Paulius VI, aiškindamas priežastis, paskatinusias jį skelbti šv. Benediktą Nursietį pagrindiniu visos Europos dangiškuoju globėju.

Popiežius apaštališkąjį laišką Pacis nuntius („Taikos pasiuntinys“) pasirašė Romoje prieš penkiasdešimt penkerius metus, 1964 metų spalio 24 dieną. Tą pačią dieną jis aplankė Montecassino benediktinų vienuolyno bendruomenę prie Romos, pašventino atstatytą vienuolyno bažnyčią, visai sugriautą per bombardavimus 1944 metais. „Iškalbūs šio vienuolyno mūrai; taika leido juos vėl atstatyti!“, – sakė benediktinų vienuoliams šv. Paulius VI.

Montecassino vienuolynas po 1944 m. bombardavimo
Montecassino vienuolynas po 1944 m. bombardavimo
Montecassino vienuolynas dabar
Montecassino vienuolynas dabar

Jis priminė apaštališkajame laiške, jog prieš jį ne vienas pirmtakas troško suteikti šv. Benediktui Nursiečiui Europos dangiškojo globėjo vardą, „kad Dievas, šio didžio šventojo nuopelnų dėka, paremtų pastangas visų, kurie siekia subroliuoti Europos tautas“ ir pridūrė, jog, savaime suprantama, kad jis pats irgi visiškai remia Europos vienybės idėją.

„Tikėjimo ir vienybės! Ko daugiau galime palinkėti ir melsti visam pasauliui, o ypač Europai? Kas gali būti moderniau ir svarbiau? Kas sunkiau ir prieštaringiau? Kas reikalingiau ir naudingiau taikai už krikščionišką tikėjimą ir Europos vienybę?! – homilijoje Montecassino vienuolyne sakė šv. Paulius VI, pavedamas visą Europos žemyną šv. Benedikto Nursiečio užtarimui. (SAK / Vatican News)

Šv. Benediktas – pirmasis visos Europos globėjas
Šv. Benediktas – pirmasis visos Europos globėjas

 

2019 spalio 23, 14:08