Paieška

Vatican News
Popiežius susitikime su Amazonijos čiabuviais Vatikano soduose Popiežius susitikime su Amazonijos čiabuviais Vatikano soduose   (ANSA)

Sinodo tėvas Paloschi: įkultūrinimui reikalingas liudijimas

Brazilijos Amazonijos ganytojas Roque Paloschi, Porto Velho arkivyskupas ir Čiabuvių misionieriškos tarybos (Cimi) pirmininkas, per susitikimą su Amazonijos Sinodo apžvalgininkais ketvirtadienį Vatikano spaudos salėje kalbėjo apie Evangelijos įkultūrinimui būtinas sąlygas.

Anot ganytojo, prozelitizmas kliudo Evangelijos įkultūrinimui, įkultūrinimas eina per liudijimą. Kultūros primetimas „iš aukšto“ užgožia ir naikinta kitas kultūras. Būtina išsaugoti kiekvienoje kultūroje esančias sėklas, nes nėra „tobulų kultūrų“: Evangelijos skelbimas yra naujo gyvenimo skelbimas, visi mes turime tapti naujais žmonėmis per susitikimą su Kristumi, priminė arkivyskupas Paloschi.

Arkivyskupo vadovaujama Čiabuvių misionieriška taryba yra vienas konkretus Brazilijos katalikų rūpinimosi Amazonijos regiono gyventojais čiabuviais liudijimas. Taryba, veikianti Brazilijos katalikų episkopato žinioje, 2017 metais metiniame raporte konstatavo sisteminio ir nuolatinio smurto prieš Brazilijos čiabuvių tautas augimą keturiolikoje iš devyniolikos raporte aptariamų smurto rūšių, trijose nekintančią situaciją, dviejose – mažėjimą. Ypač neraminantys statistikos duomenys apie smurto situacijų motyvuotas čiabuvių savižudybes per tuos pačius metus (128 atvejai), nužudymus (110 atvejų) ir kūdikių mirtis (702 atvejai).

Porto Velho ganytojas ketvirtadienį priminė diskriminavimo atvejus, susijusius su tradicinėmis čiabuvių žemėmis. Brazilijos konstitucija 1988 metais numatė iki 1993 metų užbaigti čiabuvių žemių pripažinimą, matavimą ir įregistravimą, bet ligi šiol išmatuota tik trečdalis žemių, likusias užvaldė kasybos, naftos ir medienos pramonė, pasakė Sinodo tėvas arkivyskupas Paloschi, Čiabuvių misionieriškos tarybos pirmininkas.

Kun. Kazimieras Bėkšta – Amazonijos tautų misionierius

Vienas iš Čiabuvių misionieriškos tarybos steigėjų ir Evangelijos įkultūrinimo pradininkų Amazonijos regione – iš Klaipėdos kilęs salezietis misionierius, kultūros antropologas kun. Kazimieras Bėkšta, daugiau kaip šešiasdešimt metų gyvenęs su Amazonijos čiabuvių tautomis, tyręs jų kultūrinį paveldą ir ugdęs jų jaunąją kartą.

Kun. Antanas Saulaitis SJ, knygoje apie misionierius iš Lietuvos „Misijų stotelės“ pasakoja, kad „gretimose (Amazonijos) vyskupijose dirbę misionieriai, girdėdami apie Kazimiero Bėkštos gabumus susikalbėti ir užmegzti gerus santykius su vietiniais, dažnai pasikviesdavo jį, kad padėtų susitarti su savaisiais. Tad kelionės po skirtingas vietoves tapo nuolatine misionieriaus  gyvenimo dalimi“.

Amazonijos misionierius Kazimieras Bėkšta apie vieną iš sutiktų čiabuvių genčių rašo, kad „pirmasis žodis, kurį misionierius išmoksta, yra „pičiri“ (gražu, gerai). Jie turi savo tikėjimą. Tiki Gerąja Būtybe. Ją vadina Uano. Visai naujas dalykas jiems Nukryžiuotasis, Dievo Motina... Bet nuo to ir prasideda Evangelijos skelbimas.“

Salezietis Kazimieras Bėkšta, miręs Brazilijoje 2015 metais, be čiabuvių jaunimo ugdymo ir pastoracinių darbų, parengė čiabuvių tukanų kalbos gramatiką, tukanų, aharaibų, kohorošitari ir kašarari kalbų vadovėlius, išvertė į tukanų ir janomanų kalbas šv. Morkaus Evangeliją, parengė trikalbį katekizmą tukanų–tujuka–desana kalbomis, rinko etnografinę medžiagą, užrašė ir įrašė indėnų pasakas, aprašė papročius ir slaptus indėnų ritualus, įkūrė Amazonijos čiabuvių etnografinį muziejų. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 18, 11:59