Paieška

Vatican News
Vyskupų sinodas Vyskupų sinodas  (Vatican Media)

Prasidėjo antroji Vyskupų sinodo darbo savaitė

Prasidėjo antroji Bažnyčios Amazonijoje reikalams skirto Vyskupų sinodo savaitė. Pirmadienį rytinio posėdžio pradžioje popiežius Pranciškus vadovavo maldai už taiką ir santarvę Ekvadore.

Rytiniame ir popietiniame posėdžiuose toliau buvo klausoma trumpų pranešimų ir pastabų, sekant Sinodo darbo dokumento schema. Vėl buvo sugrįžta prie svarstymų apie galimybę specifinėmis Amazonijos sąlygomis teikti kunigystės šventimus šeimas turintiems vyrams, artimai susijusiems su vietinės bendruomenės gyvenimu. Tai neturėtų būti suprantama kaip bendro požiūrio į kunigų celibatą keitimas, bet kaip atsakas į konkrečią situaciją, kurioje tikintieji gyvena be galimybės dalyvauti Mišiose ir švęsti sakramentus, nes kunigas retai aplanko mažas ir labai nuo centrų nutolusias bendruomenes. Sinodo salėje taip pat nuskambėjo siūlymas labiau skatinti nuolatinį diakonatą, pagalvoti apie diakonato šventimų teikimą moterims, taip pat peržiūrėti ir labiau Amazonijos sąlygomis pritaikyti Pauliaus VI apaštališkąjį laišką Ministeria quaedam, kalbantį apie lektorių ir akolitų tarnystes.

Sinodo posėdžių salėje pasikartojanti tema – raginimas gaivinti pašvęstojo gyvenimo kongregacijų narių misionieriškąjį uolumą. Dažnai problema yra ne tiek misionierių stygius, kiek jų atvėsimas, nepakankamas uolumas. To pasekmė yra ir nepakankamas liudijimas, nesugebantis patraukti kitų. Veržlios ir uolios vienuolijos labai reikalingos ir  dėl pačios misijos, ir dėl liudijimo, kuris skelbimą padaro įtikinamą.

Vėl kalbėta apie Evangelijos įkultūrinimą Amazonijos sąlygomis, būtinumą labiau atsižvelgti į tautų ir genčių papročius ir vertybes. Popiežiaus Pranciškaus dažnai kartojamas „išeinančios“ Bažnyčios įvaizdis turi reikšti ne tik išėjimą iš saugaus materialinio būvio ir ėjimą tarnauti kenčiantiesiems ir vargstantiesiems, bet taip pat turėtų būti suprantamas kaip atsisakymas ne visur tinkamų formų ir metodų, didesnis lankstumas tarnaujant konkrečiose situacijose gyvenantiems tikintiesiems.

Vienas Sinodo narių ragino labiau įtraukti Šventojo Sosto nunciatūras valstybėse ir tarptautinėse organizacijose į kovą už neužterštą žemę, orą ir vandenį.  Kitas siūlė įkurti tarptautinę observatoriją, kuri fiksuotų Amazonijos gyventojų žmogaus teisių pažeidimus. Taip pat kalbėta apie švietimo svarbą ir iššūkius, su kuriais pilietinės ir bažnytinės institucijos susiduria šioje srityje. Reikia motyvuoti jaunimą, kad norėtų gauti kuo geresnį išsilavinimą, nes nuo to labiausiai priklauso jų gyvenimo projektai, nuo to labiausiai priklauso kova su nelygybe, korupcija, prekyba žmonėmis. Be gero ugdymo neįmanoma sėkmingai ginti gamtos, mūsų bendrų namų.  (JM / VaticanNews)

2019 spalio 14, 17:00