Paieška

Vatican News
Vyskupų konsekravimo iškilmė Šv. Petro bazilikoje Vyskupų konsekravimo iškilmė Šv. Petro bazilikoje  (AFP or licensors)

Popiežius konsekravo keturis vyskupus

Penktadienį po pietų popiežius Pranciškus konsekravo vyskupais keturis kunigus, tarnavusius Romos kurijoje ir Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Vienas jų šeštadienį taps kardinolu.

Vyskupystės šventimai buvo suteikti iš Čekijos kilusiam kanadiečiui jėzuitui Michaelui Czerny, kuris pastaruosius keletą ėjo metų Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai diskasterijos pasekretorio pareigas ir kuravo migrantų ir pabėgėlių klausimus. Šeštadienio konsistorijoje jis tampa Kardinolų kolegijos nariu. Vyskupystės šventimai taip pat suteikti trims Šventojo Sosto diplomatams – maltiečiui Antoine’ui Camilleri, italui Paolo Rudelli ir italui Paolo Borgia.

Konsekruodamas vyskupus popiežius nesako specialiai šiai progai parengtos homilijos, bet skaito bendrąją homiliją, paskelbtą šventimų apeigyne. Vyskupo tarnystėje pats Kristus skelbia išganymo Evangeliją ir veda tikinčiuosius į šventumą, pašventina juos sakramentais, sakoma apeigyne skelbiamos homilijos tekste, kurį šia proga perskaitė popiežius. Pats Kristus per vyskupo tėvystės tarnystę buria naujus narius į savo kūną, Bažnyčią. Pats Kristus vyskupo išmintimi veda žemėje keliaujančią Dievo tautą į amžinosios laimės tikslą. Pagrindinė vyskupo pareiga – tai pareiga melstis. Antra pareiga – skelbti Dievo Žodį. Ir tik po to eina visos kitos pareigos ir užduotys. Vyskupas taip pat turi įkūnyti Bažnyčios meilę visiems žmonėms ir rūpestingai padėti kiekvienam, kas šaukiasi pagalbos. (JM / VaticanNews)

2019 spalio 04, 18:16