Paieška

Vatican News
Popiežius šv. Paulius VI Popiežius šv. Paulius VI 

Naujas veikalas apie šv. Paulių VI

Pasak autoriaus, prelato Leonardo Sapienza, rankas tiesiančio Motinio įvaizdis puikiai atspindi visą jo egzistenciją: tarnaudamas Romos kurijoje, Milano arkivyskupu ir popiežiumi Paulius VI visuomet tiesdavo rankas kitiems, tiek arti, tiek toli esantiems, siekdamas visus apkabinti. Prel. L. Sapienza, Popiežiaus namų prefektūros regentas, dalijasi mintimis ir pavyzdžiais, parodančiais šv. Paulių VI kaip atviros širdies popiežių.
Popiežius Paulius VI
Popiežius Paulius VI

„Rankas tiesiantis popiežius“ – šiuo įvaizdžiu kardinolas Ratzingeris apibūdino Paulių VI kelias dienas po popiežiaus mirties 1978 metais. Taip pavadinta nauja Leonardo Sapienza knyga apie šventąjį popiežių Montini – Paulių VI, skirta iš šiaurinės Italijos kilusio popiežiaus – didžiojo Vatikano II Susirinkimo vairininko – kanonizavimo pirmosioms metinėms.

Veikalo autorius prel. L. Sapienza, vienas žinomiausių Pauliaus VI biografų italų kalba, pristato kai kuriuos ligi šiol neskelbtus Pauliaus VI tekstus.

Popiežius Paulius VI
Popiežius Paulius VI

Remdamasis liudijimais ir dokumentais knygos autorius pasakoja apie Paulius VI ryžtą tęsti Vatikano II Susirinkimo darbus, jo ryšius su Romos miestu, apie Italijos Bažnyčios ir Romos kurijos peripetijas, įtakojusias Bolonijos arkivyskupo kardinolo Giacomo Lercaro pasitraukimą iš pareigų dėl Vietnamo bombardavimą pasmerkusios homilijos 1968 metais. Popiežius Paulius VI gerbė buvusio Liturgijos konstitucijos įgyvendinimo tarybos pirmininko kardinolo Lercaro laikyseną, apie tai liudija veikale paskelbtas Pauliaus VI laiškas. (SAK / Vatican News)

Popiežius Paulius VI
Popiežius Paulius VI
2019 spalio 11, 15:34