Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir arkivyskupas Joseph Marino Popiežius Pranciškus ir arkivyskupas Joseph Marino  (Vatican Media)

Paskirtas naujas Vatikano diplomatus rengiančios akademijos vadovas

Popiežius Pranciškus italą arkivyskupą Giampiero Gloderį, pastaruosius 6 metus vadovavusį Šventojo Sosto diplomatus rengiančiai Popiežiškajai bažnytinei akademijai, paskyrė apaštališkuoju nuncijumi Kuboje. Naujuoju akademijos prezidentu paskirtas amerikietis arkivyskupas Joseph Marino, iki šiol ėjęs nuncijaus Malaizijoje ir Rytų Timore pareigas.

Popiežiškoji bažnytinė akademija yra seniausia pasaulyje iki šių dienų be pertraukos veikianti diplomatų mokykla. Ją 1701 m. įkūrė popiežius Klemensas XI. Akademija suteikia specifinį išsilavinimą jauniems kunigams, kurie priimami į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą. Šventasis Sostas šiuo metu palaiko diplomatinius santykius su beveik visomis pasaulio valstybėmis, savo atstovus taip pat turi pagrindinėse tarptautinėse organizacijose. Akademija nėra atvira visiems norintiems. Kas priimamas į šią mokyklą, faktiškai savaime priimamas ir į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą.

Tarp šios akademijos absolventų yra ir keletas lietuvių: kardinolas Audrys Juozas Bačkis, iki paskyrimo Vilniaus arkivyskupu kelis dešimtmečius dirbęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje; prieš keletą metų miręs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Jonas Bulaitis (1933–2010); šiuo metu Vatikane dirbantys du kunigai – diplomatas Valstybės sekretoriato antrajame (užsienio reikalų) skyriuje mons. Visvaldas Kulbokas ir Valstybės sekretoriato pirmojo (bendrųjų reikalų) skyriaus administracinio departamento vadovas mons. Rolandas Makrickas. Nuo 2000 iki 2007 m. Popiežiškosios bažnytinės akademijos prezidentas buvo ispanas arkivyskupas Justo Mullor Garcia (1932–2016), pirmasis apaštališkasis nuncijus nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje.  (JM / VaticanNews)

2019 spalio 11, 13:59