Paieška

Vatican News
Vyskupų Sinodo Amazonijai dalyvės moterys. Sinode pabrėžtas moterų vaidmuo Vyskupų Sinodo Amazonijai dalyvės moterys. Sinode pabrėžtas moterų vaidmuo 

A. Tornielli. Sinodo pasiūlymų versmė

Sinodas, pabrėžia Andrea Tornielli, nebuvo politinis susitikimas. Tai buvo bažnytinis įvykis, klausantis Šventosios Dvasios, ieškant naujų kelių, suprantant, jog viskas susiję ir jog krikščionių rūpestis silpnesniais ir kūrinija nėra pasirinktinas, tačiau iš tikėjimo šerdies išplaukiantis prioritetas.

Pasak Komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus Andrea Tornielli, baigiamajame dokumente aiškiai išnyra būtinybė pokyčių, kurie nėra ir negali būti paprastos misijų rinkodaros arba naujų bažnytinių struktūrų kūrimo vaisius. Reikia grįžti prie versmės, prie „centro“. Amazonijai pirmiausia reikia vyrų ir moterų, kurie myli Jėzų ir moka jį atrasti pamirštų, išnaudojamų tautų veiduose, žaizdose, dramose. Tik tokiu atveju bus paveikūs Sinodo siūlymai – bažnytinių ekipų ir tinklų kūrimas, regiono episkopato susirinkimai, moterų vaidmens ir tarnystės stiprinimas, pastangos įkultūrinti Evangeliją, ištirti kunigystės suteikimą nuolatiniams diakonams.

2019 spalio 27, 14:29