Paieška

Vatican News

Šv. Petro relikvijos – dovana dėl krikščionių vienybės

Popiežiaus Pranciškaus dovana Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui. 2019 birželio 29 d. popiežius padovanojo dalį šv. Petro kaulų fragmentų, surastų po Vatikano bazilikos altoriumi.

Vatikano nekropolio prieblandoje dega Petro – pirmojo Bažnyčios popiežiaus – tikėjimo liepsna.

Po Vatikano bazilikos popiežiaus altoriumi, graffiti padengto mūro nišoje, buvo surasti šv. Petro kaulų fragmentai. Relikvijų buvo ilgai ieškoma. Popiežius Pijus XII 1939 m. nurodė pradėti kasinėjimus po bazilika. Tik po dešimties metų buvo atkasta Petro palaidojimo vieta, o 1952 m. buvo surasta niša su, kaip manoma, šv. Petro kaulų fragmentais. Pranciškaus dovana Baltramiejui 2019 m. birželio 29 d. nukelia į popiežiaus Pauliaus VI laikus. Šis popiežius oficialiai paskelbė apie šv. Petro relikvijų suradimą, didesnę dalį kaulų fragmentų paliko ten, kur jie buvo surasti, o devynis fragmentus nurodė sudėti į bronzos dėžutę, kurią patalpino Apaštališkųjų  rūmų popiežiaus apartamento privačioje koplyčioje. 2013 m. lapkričio 24 d. užbaigiant Tikėjimo metus ši dėžutė buvo atidaryta ir padėta šalia altoriaus šv. Petro aikštėje.

Melsdamasis supratau, kad relikvijas reikia padovanoti Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui, sako popiežius, kad Petro relikvijos būtų kartu su Andriejaus – pirmojo pašauktojo – relikvijomis. Turime kartu keliauti, kartu melstis, kartu tarnauti žmonijos šeimai, gundomai kurti savo ateitį be Dievo.

Pranciškaus ir Baltramiejaus apsikabinimas rodo kelią, apie kurį jau galvojo prieš penkis dešimtmečius Jeruzalėje susitikę Paulius VI ir Atenagoras. Tąkart patriarchas padovanojo popiežiui ikoną, vaizduojančią apsikabinusius Petrą ir Andriejų – brolius, kurie laimina Bažnyčios vienybės siekimą.

2019 rugsėjo 13, 15:33