Paieška

Popiežius ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius KGB kalėjime 2018 rugsėjo 23 d. Popiežius ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius KGB kalėjime 2018 rugsėjo 23 d. 

Popiežiaus širdis plaka dėl Lietuvos

Popiežius Pranciškus pasidalijo savo kelionės 2018 metais Lietuvoje įspūdžiais, prisiminė apsilankymą buvusio KGB kalėjimo muziejuje.

Pirmadienį Šventasis Tėvas audiencijoje priėmė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos plenarinės asamblėjos dalyvius ir visus šios diskasterijos darbuotojus, įskaitant Šventojo Sosto portalo Vatican News ir Vatikano Radijo darbuotojus.

Be kitų, audiencijoje dalyvavo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos narys ir vienas iš jos plenarinės asamblėjos dalyvių arkivyskupas Gintaras Grušas, taip pat Vatikano radijo lietuvių programos redaktoriai.

Popiežius visiems audiencijos dalyviams skyrė asmeninį dėmesį, pasveikino kiekvieną atskirai. Lietuvių redakcijos narių susitikimas su Pranciškumi paliko gilų įspūdį: Šventasis Tėvas, be kita ko, pasidalijo savo kelionės 2018 metais Lietuvoje įspūdžiais, prisiminė apsilankymą buvusio KGB kalėjimo muziejuje.

„Apsilankymas kalėjime paženklino mano širdį!“ – pasakė Pranciškus, dešinės rankos pirštais baksnodamas sau į krūtinę.

Popiežius buvusių KGB rūmų muziejuje
Popiežius buvusių KGB rūmų muziejuje

Priminsime, kad į buvusio KGB kalėjimo celes užėjusį popiežių lydėjo keli vyskupai, tarp jų buvo ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, už religijos laisvės gynimą Lietuvoje sovietinės valdžios nuteistas laisvės atėmimo ir tremties bausme. Popiežius pirmadienį savo kalboje atskirai paminėjo Kauno arkivyskupą emeritą, „daug nuveikusį liudijimu ir kančia“, kurį spalio 5 dieną paskris kardinolu.

Pranciškaus kalba pirmadienį apie apsilankymą buvusio kalėjimo celėje Vilniuje 2018 metų rugsėjo 23 dieną tam tikru būdu susisieja su tuo, ką prieš daugiau kaip keturis dešimtmečius vienoje iš pirmųjų audiencijų pasakė naujai išrinktas popiežius šv. Jonas Paulius II, irgi paminėjęs savo širdies jausmus Lietuvai. Vatikano radijo lietuvių skyriaus darbuotojams paprašius popiežiaus melstis už Lietuvą ir Bažnyčią Lietuvoje, Jonas Paulius II 1978 metų spalio 21 dienos audiencijoje dalyvavusiems lietuviams pasakė: „Taip, aš meldžiuosi už Lietuvą. Pusė mano širdies yra Lietuvoje!“

Popiežius šv. Jonas Paulius II
Popiežius šv. Jonas Paulius II

Apie šį šv. Jono Pauliaus II pasisakymą pranešta tą patį vakarą Vatikano radijo lietuvių programos, anuomet transliuojamos trumposiomis bangomis, laidoje. Be to, pranešime apie naujo popiežiaus iš Krokuvos išsakytą artumą lietuviams paminėta dar tai, kad į Šventojo Tėvo lietuviams pasakytus žodžius dėmesį atkreipė audiencijoje dalyvavę užsienio žurnalistai: „Laikraštininkai po audiencijos teiravosi apie Lietuvą ir apie jos Bažnyčios padėtį“ (Vatikano radijo archyvas, 1978 spalio 21 d.)

Kaip prieš keturis dešimtmečius, taip ir dabar popiežiaus širdis plaka dėl Lietuvos ir Bažnyčios Lietuvoje. (SAK / Vatican News)

2019 rugsėjo 23, 14:58