Paieška

Vatican News
Kardinolas William Joseph Levada Kardinolas William Joseph Levada 

Mirė kardinolas Levada

Romoje ketvirtadienį mirė JAV kardinolas William Joseph Levada, Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas emeritas. Eidamas kongregacijos prefekto pareigas kartu buvo Popiežiškosios Biblijos komisijos, Tarptautinės teologijos komisijos ir Komisijos „Ecclesia Dei“ pirmininkas.

83 metų kardinolas Levada gimė Long Beach, Los Andželo arkivyskupijoje, popiežius Benediktas XVI jį paskyrė Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu 2005 metais, tokiu būdu tapo popiežiumi išrinkto Josepho Ratzingerio įpėdiniu vienoje iš svarbiausių Romos kurijos dikasterijų. Kardinolas Levada Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto ir su ja susijusias kitas vadovaujančias pareigas ėjo iki 2012 metų.

Su kardinolu Levada artimai bendradarbiavęs dabartinis Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Ladaria Ferrer Šventojo Sosto komunikacijų portalui Vatican News prisiminė velionio gyvenimo pavyzdį, visų pirma jo būdo diskretiškumą, kuris pasak kardinolo, yra tarsi dvasinis testamentas.

„Malda dėkokime Viešpačiui už ganytojo gyvenimo dovaną ir tarnystę, kurią plėtė tarnavimo kitiems dvasioje“, pareiškė JAV vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Daniel DiNardo.

William Joseph Levada buvo paskirtas Los Andželo vyskupu augziliaru 1983 m., Portlando arkivyskupu 1986 m., San Fransisko arkivyskupu koadiutoriumi 1995 metais, tais pačiais metais tapo arkivyskupu metropolitu ir Santa Rosa vyskupijos administratoriumi 1999 m.

Mirus kardinolui William Joseph Levada Kardinolų kolegiją sudaro 212 kardinolų iš kurių 70 paskyrė šv. Jonas Paulius II, 71 Benediktas XVI ir 71 Pranciškus. Spalio 5 dieną popiežius paskirs 13 naujų kardinolų. (SAK / Vatican News)

2019 rugsėjo 27, 10:00