Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Kardinolų tarybos posėdyje Popiežius Pranciškus Kardinolų tarybos posėdyje   (© Vatican Media)

Apaštališkoji konstitucija gimsta sinodiškumo dvasioje

Kardinolų taryba 31-oje sesijoje pirmą kartą peržiūrėjo visą apaštališkosios konstitucijos projektą pagal Šventojo Tėvo prašymą „įsiklausyti ir atsižvelgti į naujus pasiūlymus bendrystės ir sinodiškumo dvasia“.

Kardinolų Taryba sesijoje nuo rugsėjo 17 iki 19 peržiūrėjo ir papildė visą apaštalikosios konstitucijos projekto tekstą pagal vyskupų konferencijų, Romos kurijos dikasterijų ir kitų Bažnyčios žinybų pateiktus siūlymus, rašo komunikate Šventojo Sosto Spaudos salė. Projekto tekstas dar bus tobulinamas ir papildomas, todėl apaštališkosios konstitucijos paskelbimo data kol kas neskelbiama.

Kardinolų taryba, kuri susirinks į kitą – jau 32-ąją – sesiją gruodžio 2,3 ir 4 dienomis, taip pat nustatė būsimų sesijų 2020 metais kalendorių.

31–oje Tarybos sesijoje dalyvavo visi šiuo metu ją sudarantys nariai – šeši kardinolai (Parolin, Rodríguez Maradiaga, Marx, O’Malley, Bertello ir Gracias), taip pat Kardinolų tarybos sekretorius vyskupas Semeraro ir jo pavaduotojas vyskupas Mellino. Sesijoje dalyvavo taip pat popiežius Pranciškus, dėl trečiadienio bendrosios audiencijos ir kitų įsipareigojimų dalyvavęs ne visuose posėdžiuose.

Kardinolų Taryba, kurią popiežius sudarė tuoj pat po išrinkimo į Romos vyskupo sostą, ne tik rengia naują Romos kurijos apaštališkąją konstituciją, bet ir padeda popiežiui valdyti Visuotinę Bažnyčią.

Konstantinopolio ekumeninio patriarcho vizitas

Iš k. kardinolai Bertello, O’Malley, Marx, Parolin, patriarchas Baltramiejus I, vyskupas Semeraro, kardinolai Rodríguez Maradiaga ir Gracias, vyskupas Mellino
Iš k. kardinolai Bertello, O’Malley, Marx, Parolin, patriarchas Baltramiejus I, vyskupas Semeraro, kardinolai Rodríguez Maradiaga ir Gracias, vyskupas Mellino

Sesijos metu Kardinolų taryba sulaukė staigmenos: posėdžiaujančius narius aplankė garbus svečias iš Konstantinoplio, ekumeninis patriarchas Baltramiejus I. Konstantinopolio ortodoksų arkivyskupas Baltramiejus I su Kardinolų tarybos nariais pasidalijo mintimis apie sinodiškumo svarbą Ortodoksų Bažnyčioje ir patikino, kad meldžiasi už Kardinolų tarybos narius.

Popiežius Pranciškus Konstantinopolio ekumeninį patriarchą priėmė audiencijoje antradienį, rugsėjo 17 dieną. (SAK / Vatican News)

2019 rugsėjo 19, 14:44