Paieška

Hošimino katedra Hošimino katedra 

Tęsiamos Šventojo Sosto ir Vietnamo derybos

Rugpjūčio 21–22 dienomis Vatikane aštuntą kartą susitinka Šventojo Sosto ir Vietnamo dvišalė darbo grupė. Susitikimo darbotvarkėje – popiežiaus atstovo Vietname statusas ir kai kurie Bažnyčios gyvenimo šalyje aspektai.

Vietnamo delegacijai vadovauja Užsienio reikalų viceministras To Anh Dung, Šventojo Sosto – Valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriaus pasekretoris prel. Antoine Camilleri. Kaip susitikimo išvakarėse, antradienį, informavo Šventojo Sosto spaudos centras, bus svarstomas taip pat Valstybės sekretoriaus kard. Pietro Parolino galimo vizito Vietname klausimas.

Oficialūs Šventojo Sosto kontaktai su Vietnamo vyriausybe buvo užmegzti jau prieš tris dešimtmečius, kai šalyje pradėjo laisvėti visuomenės gyvenimas. Nuo to laiko jau išspręsta nemažai vietinės katalikų bendruomenės sunkumų. Pavyko surasti bendrą kalbą su vyriausybe daugeliu klausimų, susijusių su Bažnyčios gyvenimu ir religijos laisve. Vėliau į dvišalių Šventojo Sosto ir Vietnamo valdžios kontaktų darbotvarkę buvo įrašytas ir diplomatinių santykių užmezgimas. 2011 m. buvo paskirtas popiežiaus asmeninis atstovas Vietname – šios pareigos buvo suteiktos Singapūre reziduojančiam nuncijui. Pernai gruodžio mėnesį vykusio susitikimo metu abi šalys sutarė Šventojo Sosto ir Vietnamo santykius pakelti į aukštesnį lygį, popiežiaus nenuolatiniam atstovui suteikiant nuolatinio atstovo rangą. Dabar tikimasi oficialaus dvišalių diplomatinių santykių užmezgimo. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 20, 13:47