Paieška

IOR operacijų salė IOR operacijų salė 

Popiežius patvirtino naują IOR statutą

Religinių darbų institutas (IOR), paprastai vadinamas Vatikano banku, turi naują statutą, kurį popiežius Pranciškus patvirtino bandomajam dvejų metų laikotarpiui. Naujas statutas pakeičia iki šiol galiojusį banko statutą, kurį 1990 m. buvo patvirtinęs popiežius Jonas Paulius II.

Pagrindinė naujovė yra pakeista banko veiklos priežiūros tvarka. Iki šiol banko veiklą tikrino revizoriai, kuriais buvo skiriami Vatikano pareigūnai. Pagal naują statutą bankas turės visiškai nepriklausomą revizorių.

Pagal naują statutą bankas turės keturis valdymo organus: kardinolų komisiją, priežiūros komisiją, prelatą ir direktorių. Kardinolų komisiją sudarys penki popiežiaus skiriami nariai. Priežiūros komisiją sudarys septyni asmenys, kuriuos skirs kardinolų komisija. Kardinolų komisija taip pat skirs prelatą, kuris bus atsakingas už etinius banko veiklos aspektus, už Bažnyčios mokymo principų laikymąsi. Kardinolų komisijos ir priežiūros komisijos narių bei prelato kadencija truks penkerius metus, su galimybe pratęsti dar vienai kadencijai. Direktorius gali būti skiriamas ribotam arba neapibrėžtam laikui, tačiau šias pareigas gali eiti asmuo ne vyresnis kaip 70 metų. Pagal naują statutą, IOR vadovai ir darbuotojai negali tuo pat metu eiti kitų pareigų – nei dirbti kitose institucijose, nei būti jų konsultantais. Statute taip pat nurodyta, kad Vatikano bankininkystės institucija negali turėti savo padalinių ar filialų.

Religinių darbų institutą (IOR), paprastai vadinamą Vatikano banku, 1942 m. įkūrė popiežius Pijus XII. Jo tikslas – užtikrinti Šventajam Sostui nepriklausomą savo veiklos finansavimo sistemą. IOR taip pat administruoja bažnytinių juridinių asmenų ir su Šventuoju Sostu tiesiogiai susijusių fizinių asmenų indėlius. Paskutinės ataskaitos duomenimis, 2018 m. bankas turėjo 14 953 klientus – Romos kurijos institucijas ir nunciatūras, vienuolijas ir vyskupijas, kardinolus, vyskupus, kunigus, Vatikano darbuotojus ir pensininkus pasauliečius. Per vienerius veiklos metus institutas uždirbo 17,5 milijono eurų pelno, kuris visas buvo skirtas popiežiaus vykdomai labdarai. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 10, 15:56