Paieška

Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 – laikas kūrinijai

Jau prieš kelis mėnesius Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paragino visus vyskupus, o per juos – visas katalikų bendruomenes, minėti „Laiką kūrinijai“ – penkias savaites nuo rusėjo 1-osios iki spalio 4-osios skirti sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už mūsų visų bendrus namus.

Ši iniciatyva pildo ir išplečia popiežius Pranciškaus raginimą kasmet rusėjo 1-ąją minėti Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną. 2015 m. paskelbtoje enciklikoje „Laudato si‘ – apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais“ apmąstęs pagal Dievo paveikslą sukurto žmogaus atsakomybę už kitus kūrinius, patikėtus jo globai, iškėlęs tas žmogaus ir gamtos sąlyčio vietas, kur nusižengiama pirmapradžiam Kūrėjo planui ir kuriose šiandien reikalingas atsivertimas, popiežius Pranciškus į kasmetinių bažnytinių minėjimų kalendorių įrašė dieną, skirtą maldai, kad žmogaus ir gamtos santykiai būtų tokie, kokių norėjo Kūrėjas.

Dabar sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už kūrinijos apsaugą prašoma skirti ne tik vieną dieną, bet daugiau kaip mėnesį – visas penkias savaites nuo rugsėjo 1-ąją minimos Pasaulinės maldos dienos už kūriniją iki spalio 4-ąją švenčiamo Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija ragina „Laiką kūrinijai“ švęsti ekumeniškai, imtis bendrų iniciatyvų su kitoms Bažnyčioms ir bendruomenėms priklausančiais krikščionimis. Primenama, kad Katalikų Bažnyčia, nuo 2015 m. pradėjusi kasmet minėti maldos už kūrinijos apsaugą dieną, prisijungė prie kitų Bažnyčių jau anksčiau pradėtos iniciatyvos. Pradžią kūrinijos dienoms davė 1983 m. Vankuveryje, Kanadoje, vykusios pasaulinės Bažnyčių tarybos asamblėjos raginimas, kad visi krikščionys būtų dėmesingesni aplinkai, kad labiau saugotų gamtą. Viena pirmųjų ypatingą dėmesį atsakomybei už Dievo sukurtą pasaulį pradėjo skirti Konstantinopolio Bažnyčia.

Ragindama visą mėnesį skirti maldai už kūriniją, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija taip pat primena, kad šiemet „Laikas kūrinijai“ bus tarsi įžanga į spalio 6–27 dienomis vyksiantį Amazonijai skirtą Vyskupų sinodą, kurio viena pagrindinių temų kaip tik ir bus žmogaus atsakomybė už gamtą ir pareiga ją saugoti. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 22, 16:36