Paieška

Popiežius Pranciškus ir kardinolas Achille Silvestrini 2013 m. Popiežius Pranciškus ir kardinolas Achille Silvestrini 2013 m. 

Mirė kardinolas Silvestrini

Šventojo Sosto diplomatijos šefas kardinolas Achille Silvestrini, sulaukęs 95 metų, mirė ketvirtadienį, rugpjūčio 29-ąją, savo namuose Vatikane. Kardinolas Silvestrini tarnavo penkiems popiežiams nuo 1953 metų, buvo vienas ryškiausių Šventojo Sosto „rytų politikos“ vykdytojų popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato metais. Achille Silvestrini buvo Vatikano valstybės sekretorių kardinolų Domenico Tardini ir Amleto Cicognani bendradarbių padėjėjas ir pagrindinis Valstybės sekretoriaus kardinolo Agostino Casaroli bendradarbis.

Silvestrini – Europos saugumo architektas

Brisigeloje, netoli Ravenos, 1923 metais gimęs Achille Silvestrini Šventojo Sosto diplomatinę tarnyboje dirbo nuo 1953 metų, kuravo Vatikano santykius su Rytų Azijos šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis taikos, nusiginklavimo ir žmogaus teisių sferose. Silvestrini buvo vienas ryškiausių Šventojo Sosto atsivėrimo Rytų Europos komunistiniam blokui vykdytojų aštuntajame dešimtmetyje, su kardinolu Casaroli Maskvoje pristatė Šventojo Sosto dalyvavimo branduolinio ginklo neplatinimo sutartyje dokumentus 1971 metais, dalyvavo Vatikano delegacijoje Europos Saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos parengiamuosiuose darbuose ir 1975 metais konferencijoje Helsinkyje, po kelerių metų Belgrade vadovavo Šventojo Sosto delegacijai susitikime dėl Helsinkio konferencijos Baigiamojo akto įgyvendinimo.

Kardinolo Silvestrini pavardė siejama su daugeliu tarptautinės reikšmės įvykių ir susitarimų: buvo ypatingas Vatikano pasiuntinys Malvinų– Folklando salų krizei spręsti Buenos Airėse, vykdė misijas į Artimųjų Rytų ir Centrinės Amerikos regionus, Madridą, Stokholmą, Varšuvą, nuo 1979 iki 1984 metų vadovavo Vatikano ir Italijos deryboms dėl konkordato peržiūros.

Silvestrini pavaduotojas Audrys Juozas Bačkis

Be daugelio iškilių Bažnyčios diplomatų, kuriuos išugdė Silvestrini Bažnyčios viešųjų ryšių taryboje (šiandien Sekretoriatas santykiams su valstybėmis) ypač paminėtinas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, ėjęs Silvestrini pavaduotojo pareigas nuo 1979 iki 1988 metų. Tą pačią dieną – 1988 metų gegužės 4-ąją – Silvestrini paskirtas Vatikano diplomatijos vadovu, o Audrys Juozas Bačkis – jo pavaduotoju. Jų tolesni Bažnytinės karjeros keliai išsiskyrė 1988 metais, kuomet Silvestrini tapo kardinolu ir Aukščiausiojo Apaštališkosios signatūros tribunolo prefektu, o monsinjoras Bačkis – pronuncijumi Olandijoje. Audrio Juozo Bačkio konsekracijai vyskupu Vatikano bazilikoje tais pačiais metais vadovavo popiežius, tačiau tarp konsekruotojų taip pat buvo kardinolas Achille Silvestrini.

Vėliau kardinolas Silvestrini beveik dešimtmetį vadovavo Rytų Bažnyčių kongregacijai, iki pat mirties vadovavo katalikiškai jaunimo ugdymo institucijai „Villa Nazareth“ ir jos veiklą remiančiai „Domenico Tardini bendruomenės“ paramos fundacijai.

Kardinolų kolegiją po Achille Silvestrini mirties sudaro 215 narių. Konklavoje gali dalyvauti 118 kardinolų, iš kurių 22 italai. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 29, 15:07