Paieška

Vatican News
Dar es Salamo arkivyskupijos dvasininkai ir vyskupai po Krizmos Mišių Šv. Juozapo katedroje 2019 m. Dar es Salamo arkivyskupijos dvasininkai ir vyskupai po Krizmos Mišių Šv. Juozapo katedroje 2019 m. 

Kapucinas – svarbiausios Tanzanijos arkivyskupijos ganytojas

Tanzanijos kardinolas Polycarp Pengo, popiežiui patenkinus prašymą, perdavė Dar es Salamo arkivyskupijos valdžią koadiutoriui kapucinui arkivyskupui Jude Thaddaeus Ruwa’ichi.

Kardinolui Pengo rugpjūčio 5 diena sukako 75 metai. Buvęs trijų Tanzanijos vyskupijų ordinaras, kardinolas Pengo 27 metus valdė Dar es Salamo arkivyskupiją, tačiau įskaitant laikotarpį, kai buvo koadiutoriumi, arkivyskupijai jis iš viso tarnavo beveik trisdešimt metų.

Tapęs emeritu kardinolas Pengo, buvęs Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo pirmininkas, tebėra La Salette Švč. Mergelės Marijos parapijos Romoje titulinis kunigas.

Dar es Salamo sostą perima arkivyskupas koadiutorius Jude Thaddaeus Ruwa’ichi. Naujasis didžiausio Tanzanijos miesto katalikų ganytojas yra buvęs Kapucinų ordino vyresnybės narys, Tanzanijos vyskupų konferencijos pirmininkas (2006–2012), trijų Tanzanijos vyskupijų ordinaras ir dar vienos valdytojas. Arkivyskupas Ruwa’ichi yra vienas iš Rytinės Afrikos regiono Mažųjų krikščioniškųjų bendruomenių (SCC), populiariai vadinamų „kaimynystės Bažnyčiomis“ lyderių.

Regioninė Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacija Mažųjų krikščioniškųjų bendruomenių kūrimą paskelbė pastoraciniu prioritetu prieš daugiau kaip keturiasdešimt metų. Pasak naujojo Dar es Salamo arkivyskupo Ruwa’ichi, jau daug pasiekta kuriant parapijų šeimas jungiančias Mažąsias krikščioniškas bendruomenes, tačiau dar daug reikia atlikti, kad jos taptų gyvais evangelizavimo įrankiais.

Apie pasikeitimus Dar es Salamo arkivyskupijoje pranešta Tanzanijoje ir Vatikane rugpjūčio 15 dieną, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės dieną. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 16, 13:17