Paieška

Vatican News
Kardinolai Kardinolai  (Vatican Media)

Gedulas ir sukaktys Kardinolų kolegijoje

Antradienį rugpjūčio 13 d. Chalapo katedroje rytinėje Meksikoje palaidotas buvęs šios vyskupijos ganytojas, kardinolas Sergio Obeso Rivera. Tą patį antradienį, vienas iš amžiumi vyriausių kardinolų, brazilas Serafim Fernandes de Araujo, švenčia savo 95-ąjį gimtadienį. Penktadienį, rugpjūčio 16 dieną airiui kardinolui Sean Baptist Brady sukanka aštuoniasdešimt metų

Antradienį Chalapo katedroje rytinėje Meksikoje palaidotas buvęs šios vyskupijos ganytojas, kardinolas 87 metų Sergio Obeso Rivera. Popiežius Pranciškus užuojautos telegramoje Chalapo arkivyskupui Hipolito Reyes Larios prisiminė sekmadienį, rugpjūčio 11 dieną mirusį kardinolą, ištikimai skyrusį savo gyvenimą Dievo ir Bažnyčios tarnystei. „Viešpats Jėzus tesuteikia velioniui kardinolui nenykstančios šlovės vainiką“, – pridūrė užuojautos telegramoje popiežius Pranciškus.

Meksikos vyskupų konferencija pranešdama apie Chalapo arkivyskupo emerito mirtį priminė ganytojo vyskupystės 48 metus, kunigystės 65 metus, jo vaidmenį Meksikos vyskupų konferencijoje, valstybės ir Bažnyčios gyvenime.

Popiežius Pranciškus paskyrė velionį Chalapo arkivyskupą emeritą kardinolu prieš kiek daugiau nei vienerius metus. Konsistorija įvyko Vatikane šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarėse, birželio 28 dieną. Tarp keturiolikos naujų kardinolų popiežius trims suteikė kardinolystę už nuopelnus Bažnyčiai. Be sekmadienį mirusio Chalapo arkivyskupo emerito Sergio Obeso Rivera, popiežius tą kartą paskyrė kardinolais dar du aštuoniasdešimtmečius: ispaną kunigą, klaretinų vienuolį ir buvusį kongregacijos vyresnįjį Aquilino Bocos Merino ir Bolivijos Bažnyčios vyskupą emeritą Toribo Ticona Porco.

Kaip žinia, vyresni nei aštuoniasdešimties metų kardinolai nedalyvauja konklavoje. Pastarųjų skaičius sekmadienį mirus meksikiečiui kardinolui sumažėjo iki 98 iš 216 Kardinolų kolegijos narių.

Kardinolų sukaktys

Galinčiųjų dalyvauti konklavoje kardinolų šiuo metu 119. Penktadienį jų skaičius sumažės iki 118: rugpjūčio 16 dieną airiui kardinolui Sean Baptist Brady sukanka aštuoniasdešimt metų.

Sean Brady, popiežiaus Benedikto XVI paskirtas kardinolu 2007 metais, yra Armagh arkivyskupas emeritas, buvęs Airijos Katalikų Bažnyčios primas ir Airijos vyskupų konferencijos pirmininkas, aktyviai dalyvavęs Šiaurės Airijos taikos procese. 1998 metais pasirašius vadinamą „Didžiojo penktadienio susitarimą“ dėl Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos bei Airijos Respublikos ir Didžiosios Britanijos santykių, taip pat dėl Šiaurės Airijos santvarkos ir statuso, kardinolas Brady vadovavo Airijos Katalikų Bažnyčios delegacijai susitikimuose su visomis politinėmis Šiaurės Airijos partijomis.

Šiemet dar keturi kardinolai švęs savo aštuoniasdešimties metų sukaktis: Kinšasos arkivyskupas emeritas ir buvęs Kardinolų tarybos narys iš Afrikos Laurent Monsengwo Pasinya, Rančio arkivyskupas emeritas ir buvęs Indijos lotynų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas Telesphore Placidus Toppo, Ankonos arkivyskupas emeritas Edoardo Menichelli ir Katalikiško ugdymo kongregacijos prefektas emeritas Zenonas Grocholewski. Visiem keturiems 80 metų sukaks spalio mėnesį.

Antradienį, rugpjūčio 13 dieną, vienas iš amžiumi vyriausių kardinolų, brazilas Serafim Fernandes de Araujo, švenčia savo 95-ąjį gimtadienį. Buvusį Brazilijos vyskupų konferencijos vicepirmininką, Belo Horizonte arkivyskupą emeritą Fernandes de Araujo kardinolu paskyrė popiežius Jonas Paulius II 1998 metais.

Amžiumi vyriausias kardinolas yra šimtametis kolumbietis Jose de Jesus Pimento Rodriguez, jubiliejinę sukaktį atšventęs vasario 18 dieną.

Popiežius emeritas, 92 metų amžiaus Benediktas XVI yra vienintelis gyvas popiežiaus Pauliaus VI paskirtas buvęs kardinolas. Visus kitus gyvus kardinolus paskyrė Pauliaus VI įpėdiniai: popiežiai Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 13, 15:14