Paieška

Popiežiaus susitikimas su Čilės vyskupais Santjago katedroje 2018 01 17 Popiežiaus susitikimas su Čilės vyskupais Santjago katedroje 2018 01 17 

Čilės vyskupas kaltinamas nepilnamečio išnaudojimu

Apaštališkoji nunciatūra Čilėje antradienį pranešė, kad Šventasis Sostas pradėjo tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar yra pagrįsti arkivyskupui Bernardino Piñera mesti kaltinimai. Šiandien jau beveik 104 metų amžiaus vyskupas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnametį asmenį, įvykdytais prieš penkis dešimtmečius.

Nunciatūros paskelbtoje žinioje sakoma, jog vyskupas atmeta kaltinimus ir yra pasiryžęs visapusiškai bendradarbiauti su tyrėjais, kad viskas būtų kuo greičiau išaiškinta. Arkivyskupas Bernardino Piñera yra Čilės Respublikos prezidento Sebastiano Piñera dėdė, tad pareiškimą paskelbė ir prezidentas. Jis sako esąs labai nustebintas žinios apie kaltinimus, nes nuo seno gerai pažįsta savo dėdę vyskupą. Tačiau kaip visais tokiais atvejais, kaltinimas turi būti atidžiai ištirtas ir nustatyta tiesa, pareiškė Čilės prezidentas.

Bernardino Piñera Carvallo gimė 1915 m. rugsėjo 22 d. Po mėnesio jam sukas 104 metai. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1945 m. Vyskupu konsekruotas 1957 m. Iš pradžių tarnavo Talkos vyskupijos augziliaru, vėliau vadovavo Temuko vyskupijai. Nuo 1983 m. iki 1990-aisias sukakusių 75 metų buvo La Serenos arkivyskupas. Po vieną penkerių metų kadenciją jis buvo Čilės vyskupų konferencijos generalinis sekretorius ir pirmininkas.

Arkivyskupo Bernardino Piñera įpėdinis La Serenos arkivyskupijoje buvo Francisco José Cox, kuris irgi buvo apkaltintas nepilnamečių išnaudojimu praeityje, kai buvo kunigas, pripažintas kaltu ir šių metų pradžioje pašalintas iš dvasininkų luomo. Vykstant šiai bylai, kai kurie kaltintojai teigė, kad ankstesnis La Serenos arkivyskupas Bernardino Piñera slėpė sau pavaldaus kunigo nusikaltimus. Dabar ir arkivyskupui Piñera metami tiesioginiai kaltinimai seksualiniu nepilnamečio asmens išnaudojimu.  (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 21, 17:12