Paieška

Vatican News
Kardinolo Sardi Paolo laidotuvės Vatikane Kardinolo Sardi Paolo laidotuvės Vatikane  (Vatican Media)

Mirė kardinolas Paolo Sardi

Popiežius Pranciškus pirmadienį sukalbėjo paskutinę išlydėjimo maldą prie šeštadienį mirusio Romos kurijos kardinolo Paolo Sardi karsto. Gedulingoms laidotuvių Mišioms Šv. Petro bazilikoje vadovavo buvęs Benedikto XVI valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone. Kardinolas P. Sardi mirė vienoje Romos ligoninėje po trumpos ligos šeštadienio pavakare. Jam buvo 84 metai.

Velionis kardinolas Sardi kilęs iš Pjemonto regiono šiaurinėje Italijoje. Jis gimė ūkininko ir mokytojos šeimoje 1934 metais Rikaldonėje, Aleksandrijos provincijoje. „Tėvai išmokė svarbiausio: nuolankumo ir sąžiningumo“, – pasakė prisimindamas tėvus buvęs Vatikano valstybės sekretoriato darbuotojas, po šešiolikos tarnystės metų 1992-siais paskirtas Sekretoriato aksesoriaus pavaduotoju, atsakingu už popiežiaus, tada Jono Pauliaus II, tekstų ir kalbų rengimą.

Būtent Jonas Paulius II jį paskyrė nuncijumi su ypatingais pavedimais ir konsekravo arkivyskupu šv. Petro bazilikoje 2004 metais. Popiežius Karolis Wojtyla tada kreipėsi į arkivyskupą Sardi žadėdamas už jį melstis ir pakviesdamas toliau būti jo bendradarbiu Valstybės sekretoriate. Lenkas popiežius Paolo Sardi paskyrė Bažnyčios kamerhero kardinolo Eduardo Martinez Somalo pavaduotoju, šiose pareigose Sardi dalyvavo rengiant popiežiaus šv. Jono Pauliaus II laidotuves ir konklavą, kuri popiežiumi išrinko Kardinolų kolegijos dekaną Josephą Ratzingerį, kuris pasivadino Benediktu XVI.

Popiežius Benediktas paskyrė arkivyskupą Sardi Suverenaus karinio Maltos ordino l.e.p. globėju ir patvirtino jį Ordino globėju paskirdamas kardinolu 2010 metais. Kardinolas Sardi dalyvavo popiežių Pranciškų išrinkusioje konklavoje, iki mirties buvo Marijos, krikščionių pagalbos parapijos Via Tuscolana, kardinolas diakonas.

Kard. Paolo Sardi
Kard. Paolo Sardi

Kardinolo laidotuvių Mišioms Vatikano bazilikoje vadovavo kardinolas Tarcisio Bertone, buvęs Vatikano valstybės sekretorius. Po Mišių paskutinio išlydėjimo apeigoms vadovavo popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas Pranciškus kardinolo broliui ir jo sutuoktinei, velionio kardinolo artimiesiems bei Akvi vyskupijos tikintiesiems pareiškė užuojautą, dėkojo Dievui už velionio gyvenimo liudijimą ir tarnystę Šventajam Sostui, prisiminė jo reikšmingą įnašą į popiežių Pauliaus VI, Jono Pauliaus I, Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI magisteriumą. Popiežius Pranciškus užuojautos tekste taip pat prisiminė kardinolo Paolo Sardi kunigišką tarnystę, užtikrino maldos artumą ypač tiems, kurie Romoje per daugelį dešimtmečių buvo kardinolo Sardi Vatikano bazilikoje kasdien aukotų Mišių dalyviai.

„Jis buvo geras ir budrus tarnas, pagal savo vyskupišką šūkį „Esto Vigilans“, todėl viliamės, kad užtariant Mergelei Marijai, šv. Petrui ir Pauliui, Akvio vyskupui šv. Gvidui jis bus priimtas į amžinąją dangaus buveinę“, – parašė užuojautos laiške popiežius Pranciškus.

Mirus kardinolui Paolo Sardi Kardinolų kolegijos narių skaičius sumažėjo iki 219 kardinolų, iš kurių 120 gali dalyvauti konklavoje ir 99 vyresni nei aštuoniasdešimties metų. Tarp dabartinių kardinolų popiežius Jonas Paulius II paskyrė 73, popiežius Benediktas ir popiežius Pranciškus – po 73. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 15, 13:27