Paieška

Vatican News
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė Romoje Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė Romoje  (Vatican Media)

Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė: Bažnyčios vienybė ir solidarumas

Popiežius Pranciškus šeštadienį aukos apaštalų ir šventųjų Romos globėjų Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias. Jos prasidės 9.30 val. Romos laiku Šv. Petro Bazilikoje. Šios Eucharistijos šventimas glaudžiai susijęs su trim svarbiais Bažnyčios vienybės simboliais, liudijančiais apie Bažnyčios pašaukimą ugdyti vienybę, jos siekti ir skatinti solidarumą.

Palijaus juosta

Pirmasis simbolis yra metropolito juosta arba palijus, ženklinantis ganytojo vienybę su apaštalo Petro įpėdiniu Romoje ir popiežiaus vienybę su visais arkivyskupais metropolitais.

Popiežiaus palijus išsiuvinėtas raudonais kryžiais
Popiežiaus palijus išsiuvinėtas raudonais kryžiais

Palijaus juostą vyskupai dėvi per liturgines apeigas, jį gauna iš popiežiaus kaip vienybės simbolį. Palijaus juostas popiežius dovanodavo kasmet visiems naujiems katalikų Bažnyčios metropolitams. Juosta austa iš ėriuko vilnos, ji balta su juodais galais ir išsiuvinėtais keturiais nedideliais juodais kryžiais. Palijų arkivyskupas nešioja ant pečių. Prieš nusiunčiant palijų į metropolito katedrą, kur ji bus uždėta ganytojui ant pečių, ji padedama ant apaštalo šv. Petro kapo Šv. Petro bazilikos kriptoje. Tokiu būdu palijus paverčiamas regimu vienybės su apaštalo Šv. Petro Sostu ir Romos vyskupu ženklu – relikvija. Visus naujai įteikiamus palijus popiežius palaimins apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Mišiose. Palijaus simbolis yra vienas iš seniausių liturginių vyskupo atributų, perduotas bėgant amžiams iki mūsų laikų.

Broliški apsilankymai

Antrasis šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Romoje simbolis yra Konstantinopolio ekumeninio patriarcho delegacijos viešnagė Šventajame mieste ir jos dalyvavimas iškilmės liturgijoje Šv. Petro bazilikoje. Delegacijos dalyvavimas pagrindinėje Romos vyskupijos šventėje yra palyginant nauja tradicija. Jai pradžią davė Vatikano antrojo susirinkimo dvasioje kilęs didesnis katalikų Bažnyčios ekumeninio siekio, „kad visi būtų viena“, sąmoningumas. Tokiu būdu per pastaruosius dešimtmečius susikūrė „pasikeitimo vizitais“ tradicija tarp Romos ir Konstantinopolio, tarp apaštalo Petro ir jo brolio apaštalo Andriejaus sostų įpėdinių. Konstantinopolio delegacija atvyksta į Romą birželio 29 dieną minimos apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės proga, Romos vyskupo delegacija lankosi Stambule lapkričio 30 dieną, minint Konstantinopolio sosto dangiškąjį globėją šv. Andriejų, pirmąjį iš Jėzaus pašauktų apaštalų.

Pranciškus ir Baltramiejus
Pranciškus ir Baltramiejus

Pastarieji „broliški apsilankymai“ yra tapę visuotinės Kristaus Bažnyčios troškimo siekti vienybės ir ją darbščiai kurti regimu ženklu. Taip pat šiemet birželio 29-ąją Romoje lankysis ir su popiežiumi Pranciškumi susitiks Konstantinopolio ekumeninio patriarcho siunčiama oficiali bažnytinė delegacija. Jai vadovaus arkivyskupas Telmissos Jobas, Ekumeninio patriarchato atstovas prie Bažnyčių Ekumeninės tarybos ir tarptautinės mišrios katalikų ir ortodoksų teologijos dialogo komisijos kopirmininkas.

Petro skatikas

Trečias Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės vienybės simbolis yra „vienybė solidarumo veiksmais“. Birželio 29-ąją renkama „Šv. Petro skatiko“ rinkliava, skirta popiežiaus vykdomiems artimo meilės ir solidarumo darbams.

Šv. Petro skatiku vadinama ekonominė parama, kurią viso pasaulio tikintieji skiria popiežiaus finansuojamiems labdaros projektams, neturtingoms krikščionių bendruomenėms ar karitatyviniams ir socialiniams projektams, nuo stichinių nelaimių ir konfliktų nukentėjusioms bendruomenėms.

Popiežius skiria paramą nuo gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių nukentėjusiems žmonėms
Popiežius skiria paramą nuo gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių nukentėjusiems žmonėms

Apie krikščionių tarpusavio solidarumą, ypač pagalbą našlėms ir našlaičiams, kalbama jau Apaštalų darbų knygoje, pasakojančioje apie pirmus žingsnius žengiančios Bažnyčios gyvenimą. Paprotys siųsti pinigų į Romą popiežiaus labdaringai veiklai siekia aštuntąjį amžių, kuomet Anglijos katalikai pradėjo kasmet siųsti į Romą po nedidelę sumą pinigų, ją vadindami „Denarius sancti Petri“ (Šv. Petro pinigas). Šv. Petro skatiko rinkliava paprastai visame katalikų pasaulyje renkama birželio 29 d., švenčiant šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 26, 11:43