Paieška

Vatican News
Arkivyskupas Ignazio Sanna, Popiežiškosios teologijos akademijos pirmininkas Arkivyskupas Ignazio Sanna, Popiežiškosios teologijos akademijos pirmininkas 

Popiežius paskyrė naują Popiežiškosios teologijos akademijos pirmininką

Pirmadienio vidudienį pranešta apie italo arkivyskupo Ignazio Sanna, buvusio Oristano vyskupijos ganytojo, paskyrimą Popiežiškosios teologijos akademijos pirmininku.

Arkivyskupas Sanna, ligi šiol buvęs Popiežiškosios teologijos akademijos garbės akademikas, naujose pareigose pakeičia prof. Real Tremblay.

Iš Sardinijos kilęs 77 metų amžiaus arkivyskupas Ignazio Sanna įšventintas kunigu 1967 metais, nuo 1974 metų priklauso Schönstatto diecezinių kunigų kongregacijai. Vyskupas studijavo Popiežiškojoje Bažnytinėje akademijoje, Popiežiškajame Laterano ir Romos „La Sapienza“ universitetuose, yra baigęs teologijos, filosofijos ir kanonų teisės studijas.

Popiežius Benediktas XVI Ignazio Sanna paskyrė Oristano arkivyskupu metropolitu 2006 metais. Vyskupas Sanna popiežiui įteikė prašymą atleisti iš pareigų, kai jam sukako septyniasdešimt penkeri metai, tačiau popiežius Pranciškus jam pavedė tęsti arkivyskupijos ganytojo pareigas dar pora metų iki gegužės 4 dienos. Vyskupas Sanna yra buvęs Italijos Vyskupų konferencijos l.e.p. Tikėjimo mokymo, skelbimo ir katechezės komisijos pirmininkas, Sardinijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas.

Prieš metus sausio mėnesį popiežius Pranciškus pasveikino vadinamąsias mažąsias akademijas – įskaitant Popiežiškąją teologijos akademiją – įsteigimo 300 metų proga palinkėdamas, kad Popiežiškosios akademijos ugdytų humanitarinių teologijos ir filosofijos bei tiksliųjų ir gamtos mokslų „susitikimą“, kad taptų dialogo vieta, padėtų skelbti Evangeliją naujuose kontekstuose, ypatingą dėmesį skiriant kenčiančiųjų poreikiams. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 03, 16:50