Paieška

Vatican News
Kard. Elio Sgreccia Kard. Elio Sgreccia 

Mirė kard. Elio Sgreccia, buvęs Gyvybės akademijos vadovas

Trečiadienio rytą Romoje mirė Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas emeritas, Italijoje ir už jos ribų žinomas bioetikos specialistas, kard. Elio Sgreccia.

Elio Sgreccia buvo gimęs 1928 m. birželio 6 d. italų valstiečių šeimoje. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą jis pradėjo mokytis mažojoje kunigų seminarijoje, tačiau dėl karo teko mokslus nutraukti. Po kelerių metų pertraukos vėl sugrįžo į seminariją ir 1952 m. ją baigęs priėmė kunigo šventimus. Iš pradžių jaunasis kunigas buvo paskirtas Italijos katalikų akcijos vaikų sielovadininku. Vėliau keletą metų ėjo kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas. Bolonijos universitete baigęs italų filologijos studijas buvo paskirtas seminarijos rektoriumi.

Nuo 1973 m. kunigas Sgreccia dirbo Italijos katalikų universiteto medicinos ir chirurgijos fakulteto Romoje kapelionu. Pradėjęs dirbti sielovadininku, jis įsijungė ir į fakulteto leidžiamo žurnalo „Medicina e Morale“ redakcijos darbą. 1983 m. Elio Sgreccia pradėjo dėstyti biomedicinos etiką, o 1985 m. buvo paskirtas Bioetikos centro vadovu. 1992 m. Bioetikos centrą kunigas Sgreccia  perorganizavo į Bioetikos institutą ir toliau jam vadovavo. Dirbdamas Italijos katalikų universiteto medicinos ir chirurgijos fakultete kun. Elio Sgreccia paskelbė daugybę straipsnių ir keletą knygų bioetikos tematika. Bene garsiausias jo kūrinys – 1986 m. išleistas, daug kartų perleistas ir į keliolika kalbų išverstas „Bioetikos vadovėlis medikams ir biologams“.

Popiežius Jonas Paulius II kun. Elio Sgreccia 1992 m. paskyrė Popiežiškosios šeimos tarybos sekretoriumi ir nominavo vyskupu. 1996 m. vyskupas Sgreccia buvo paskirtas Jono Pauliaus II įkurtos Popiežiškosios gyvybės akademijos sekretoriumi, o 2005 m. – prezidentu. Akademijai jis vadovavo iki 2008 m. Popiežius Benediktas XVI 2010 m. jau aštuoniasdešimties metų amžiaus ribą perkopusį vyskupą paskyrė kardinolu. (JM / VaticanNews)

2019 birželio 05, 16:31