Paieška

Vatican News
Tėvas ir motina padeda vaikams išvystyti savo tapatybę Tėvas ir motina padeda vaikams išvystyti savo tapatybę 

Kard. Versaldi apie gender klausimą: ieškome dialogo kelio

Katalikiškojo ugdymo kongregacija paskelbė dokumentą „Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Ieškant dialogo kelio ugdymo gender klausimu“. Terminas „gender“ išreiškia socialiai suformuotą lytinę tapatybę, kuri, pasak kai kurių, gali nesutapti su biologine lytimi ir visai nepriklausyti nuo jos. Kardinolas Giuseppe Versaldi, kongregacijos prefektas, Vatikano naujienų tarnybai atsakė į keletą klausimų apie naujojo dokumento esmę ir tikslą.

„Svarbu atkreipti dėmesį į paantraštę „Ieškant dialogo kelio ugdymo gender klausimu“. Tai nėra doktrinos, bet greičiau metodologijos dokumentas: kaip ugdyti jaunąją kartą tomis temomis, dėl kurių šiuo metu yra daug painiavos. Yra rizikos, kad mokyklose ši filosofija gali būti primesta kaip vienintelė mokslinė mąstysena ir su tuo negalime sutikti. Tuo pat metu turime sugebėti dialoguoti, atsinaujinti ir įvertinti tai, ką gero davė gender studijos“, – sakė kardinolas Versaldi.

Pasak jo, progą ir stimulą dokumentui atsirasti suteikė vyskupų iš viso pasaulio vizitai Ad limina, pačios kongregacijos vizitai į mokyklas ir universitetus. Sklinda gender ideologija, o Bažnyčios mokymas nurašomas kaip atsilikęs. Dėl to buvo būtina pradėti ugdantį dialogą šiuo klausimu.

Anot prefekto, , pirmiausia vyksta racionalus dialogas, remiamasi racionaliais argumentais, ne šūkiais ir ne nuo racionalumo atskirtais religiniais teiginiais (fideizmu). Katalikų Bažnyčia laiko, kad protas yra apšviestas tikėjimo, kuris neprieštarauja ir neneigia proto. Apie gender įmanoma kalbėti argumentais, kurie nereikalauja pritarimo katalikų tikėjimui, išlaikant trejopą nuostatą: klausytis, samprotauti ir siūlyti. Yra racionalių argumentų, kurie išryškina kūno, kaip to, kuris perteikia būtybės tapatybę, svarbą.

Šioje perspektyvoje yra suprantamas vyro ir moters biologinis seksualinis skirtingumas. Tapatybės formavimasis remiasi skirtingumu ir tėvo bei motinos lyginimas šeimoje padeda vaikui susiformuoti tapatybę ir lytinį skirtingumą. „Neutrali“ ar „trečioji lytis“ yra fiktyvi konstrukcija.

Reikia skirti gender ideologiją, kuri pateikiama kaip mokslinė ir sklinda mokyklose, ir gender (lyčių, lytiškumo) studijas. Jei nepriimame ideologijos, pripažįstame, jog lyčių studijos atskleidžia bendrų taškų, kurie padeda ugdyti abipusį supratimą. Kardinolas Versaldi pateikė dvi iliustracijas. Viena – tai vienodas vyro ir moters orumas po amžius trukusių neteisingų subordinacijos formų. Taip pat svarbu ugdyti vaikus ir jaunuolius gerbti kiekvieną asmenį, kuris gali pasižymėti skirtingomis savybėmis – neįgalumu, rase, religija, emociniais polinkiais, kovoti su kiekviena užgauliojimo forma ir diskriminacija. Kitas svarbus punktas susijęs su moteriškumo verte, kuri buvo išryškinta gender apmąstyme: buvo daug kalbama apie seksualumo fiziškumą, nustumiant į antrą planą kultūrinius aspektus, kurie daug pasako apie prigimtį jai neprieštaraudami. Apie tai, beje, nemažai kalbėta paskutiniųjų popiežių mokymuose.

Pasak Katalikiškojo ugdymo kongregacijos prefekto, gender teorijos, ypač radikalesnės, nutolsta nuo natūralaus duomens ir pripažįsta tik emocinį apsisprendimą. Tuomet seksualinė tapatybė, tad ir šeima, tampa „likvidžios“, takios, besiremiančios labiau momento troškimais, nei natūraliais duomenimis ir tiesa apie būtį. Norima panaikinti seksualinį skirtingumą tvirtinant, kad jis nesvarbus asmens vystymuisi.

„Siūlydami proto argumentais paremtą dialogo kelią gerbiame mums tolimas pozicijas bei prašome gerbti ir mus. Ne mes renkamės katalikiškų mokyklų ir universitetų auklėtinius, tai šeimos ir studentai renkasi šias mokyklas ir aukštojo lavinimo institucijas, žinodami, kad jos yra katalikiškos. Negalime atsisakyti savo tapatybės pritardami vienintelei mąstysenai, kuri norėtų panaikinti lytinį skirtingumą, redukuodama jį į paprastą kultūrinių ir socialinių aplinkybių nulemtą duomenį. Turime išvengti dviejų ekstremizmų: vienintelės mąstysenos ir šūkiais besiremiančios ideologijos bei manymo, kad į mūsų mokyklas turi ateiti vien katalikai, galvojantys kaip mes. Turime ieškoti dialogo kelių ir atsiliepti į ugdymo šiais klausimais krizę. Šis dokumentas ir yra toks indėlis“, – pažymėjo kardinolas Versaldi. (RK / Vatican News)

2019 birželio 11, 14:48