Paieška

Vatican News
Popiežius ir Indonezijos vyskupai Popiežius ir Indonezijos vyskupai  (ANSA)

Indonezijos vyskupų vizitas Ad limina

Antradienį priešpiet popiežius Pranciškus priėmė 36 Indonezijos vyskupus, pradėjusius vizitą Ad limina apostolorum.

Indonezija – didžiulė valstybė Azijos pietryčių salose, užima beveik dviejų milijonų kvadratinių kilometrų plotą ir turi daugiau nei 270 milijonų gyventojų. Šalies visuomenę sudaro daugiau kaip du šimtai etninių grupių. Didžiulė gyventojų dauguma – net apie 88% – išpažįsta islamą. Krikščionys sudaro maždaug 10% šalies gyventojų; katalikai – tik apie 3% (iš viso apie 8 milijonai).

Iki 1945 m. Indonezija buvo Olandijos kolonija. Pirmieji krikščionys, chaldėjai, Indoneziją pasiekė jau septintajame amžiuje. Pirmieji katalikų misionieriai atvyko šešioliktajame amžiuje. Į Indoneziją 1546 m. buvo atvykęs ir garsusis jėzuitų misionierius šv. Pranciškus Ksaveras. Šešioliktojo amžiaus pabaigoje Indonezijai tapus Olandijos kolonija, kalvinistinė olandų valdžia išvarė katalikus misionierius. Jie į Indoneziją galėjo sugrįžti tik devynioliktojo amžiaus pradžioje. Po daugiau kaip šimto metų, 1940-aisiais, buvo konsekruotas pirmasis vietinis vyskupas. 1961 m. buvo įkurta savarankiška Katalikų Bažnyčios hierarchija.

Nors didžiulė dauguma gyventojų yra musulmonai, Indonezija nėra konfesinė islamiškoji valstybė, o savo santvarką grindžia vadinamąja Pancasila – penkiais šalies konstitucijos skelbiamas dėsniais: tikėti į vieną Dievą, kurti humanišką ir teisingą pilietinę santvarką, saugoti vienybę, laikytis demokratijos ir kurti socialinį teisingumą.

Nors islamas yra absoliučios gyventojų daugumos religija, kitos konfesinės grupės, tarp jų ir katalikai, turi garantuotą visišką tikėjimo laisvę. Nuo 1950 m. Indonezija palaiko diplomatinius santykius su Šventuoju Sostu. 1970 m. Indoneziją aplankė popiežius Paulius VI, 1989 m. – Jonas Paulius II.

Šiuo metu Katalikų Bažnyčios struktūrą Indonezijoje sudaro trys dešimtys vyskupijų, priklausančių penkioms bažnytinėms provincijoms. Beveik visi šių vyskupijų ganytojai šiomis dienomis lankosi Romoje. (JM / VaticanNews)

2019 birželio 11, 13:24