Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Onos bažnyčioje 2013 m. kovo 17 d. Popiežius Pranciškus Šv. Onos bažnyčioje 2013 m. kovo 17 d. 

Vatikano Šv. Onos parapijai – 90 metų

Ketvirtadienį, gegužės 30 d., Vatikano Šv. Onos parapija šventė jos įkūrimo 90 metų sukaktį.

Visą Vatikano valstybės teritoriją apimančios Šv. Onos parapijos 90 metų sukaktis sutapo su Viešpaties žengimo į dangų – Šeštinių – iškilme. Daugumoje šalių Šeštinės nukeliamos į sekmadienį; Vatikane jos švenčiamos taip, kaip nurodyta liturginiame kalendoriuje – šeštosios Velykų savaitės ketvirtadienį.

Vienintelę savo valstybės parapiją sukakties proga pasveikino popiežius Pranciškus. Jos klebonui adresuotame laiške popiežius linki, kad sukaktis įkvėptų pasiryžimą kasdieniniu gyvenimu liudyti Evangeliją. Visiems – parapijoje tarnaujantiems kunigams, bendradarbiams, visiems parapijos nariams ir bažnyčios lankytojams – popiežius suteikia apaštališkąjį palaiminimą.

Nedidelėje Vatikano teritorijoje yra keletas bažnyčių ir koplyčių. Svarbiausia ir didžiausia yra beveik dešimtadalį visos valstybės ploto užimanti Šv. Petro bazilika. Greta jos yra senoji pirmojo kankinio šv. Stepono bažnyčia. Savo koplyčias turi taip pat Vatikano viduje įsikūrusios Etiopų ir Vokiečių kolegijos. Koplyčia yra Šv. Mortos namuose, kuriuose gyvena popiežius Pranciškus. Koplyčių yra apaštališkuosiuose rūmuose ir Šventojo Sosto institucijų pastatuose. Tačiau parapijos bažnyčios statusą turi tik Šv. Onos bažnyčia, esanti prie tuo pačiu vardu vadinamų vartų, vedančių į tarnybinę ir ūkinę Vatikano Miesto Valstybės dalį.

Šv. Onos bažnyčia buvo pastatyta šešioliktajame amžiuje. Iš pradžių ji buvo popiežiaus vežikų brolijos bažnyčia. Visą Vatikaną apimančios parapijos centru ji tapo tik 1929 m. Tų metų vasario 11 d. pasirašius Laterano sutartis, kuriomis buvo apibrėžtas Vatikano Miesto Valstybės suverenumas, tų pačių metų gegužės 30 d. popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją Ex Lateranensi pacto, kuria sutvarkė kai kuriuos praktinius pripažinto suverenumo padarinius. Be kita ko, šiuo aktu buvo įkurta ir Vatikano Šv. Onos parapija ir prie jos įsteigta vienuolių augustinų bendruomenė, kuriai buvo skirta misija rūpintis sielovada. Nors Šv. Onos parapijos ribos sutampa su Vatikano Miesto Valstybės ribomis ir ji įgaliota rūpintis Vatikano gyventojų sielovada, tačiau dauguma reguliarių šios bažnyčios lankytojų gyvena ne Vatikane, bet Vatikano apylinkėse, Italijos teritorijoje.  (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 30, 14:10