Paieška

Medžiugorjė Medžiugorjė 

Popiežiaus sprendimas: galima rengti piligrimystes į Medžiugorję

Apie Šventojo Tėvo sprendimą Vatikane pirmadienį oficialiai pranešė Šventojo Sosto spaudos salės l.e.p. direktorius. Jis komunikate informavo, kad apie popiežius suteiktą leidimą pirmadienio rytą tuo pat metu pranešė arkivyskupas Henrikas Hoseris, ypatingasis apaštališkasis vikaras Medžiugorjės parapijoje, ir apaštališkoji nunciatūra Sarajeve.

Popiežius nurodė leisti rengti piligrimystes į Medžiugorję, tačiau Šventasis Sostas kviečia nekurti doktrininio sąmyšio, kad nesusidarytų įspūdis, jog leidimas rengti piligrimystes savaime tolygus apsireiškimų pripažinimui.

Šventojo Sosto spaudos salės l.e.p. direktorius Gisotti komunikate priminė, kad Bažnyčia ligi šiol nepatvirtino vadinamųjų Medžiugorjės Marijos apsireiškimų. „Juos Bažnyčia dar turi ištirti“, – sakoma oficialiame komunikate, kuriame prašoma nekurti įspūdžio, kad „piligrimystės patvirtina apsireiškimus“.

Todėl piligrimystėse vengtina kurti sąmyšį ar dviprasmybę doktrininiu aspektu. Tai liečia ir visus ganytojus, ketinančius vyti į Medžiugorję ir planuojančius ten celebruoti ar koncelebruoti paprastose ar iškilmingose apeigose. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 13, 15:29