Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir arkivysk. Claudio Gugerotti Popiežius Pranciškus ir arkivysk. Claudio Gugerotti  (Vatican Media)

Nuncijus informavo popiežių apie padėtį Ukrainoje

Penktadienį popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė apaštališkąjį nuncijų Ukrainoje arkivysk. Claudio Gugerotti.

Pats nuncijus apaštališkosios nunciatūros portale pranešė, kad susitikimo metu popiežius prašė jį perduoti sveikinimus naujajam Ukrainos prezidentui. Popiežius linki, kad tarp visų konflikto šalių būtų užmegztas dialogas ir Ukraina sulauktų taikos. Nuncijus informavo popiežių apie Ukrainos ortodoksų bendruomenių tarpusavio santykius, buvo taip pat kalbama apie pasirengimus liepos mėnesį Vatikane vyksiančiam Ukrainos vyskupų susitikimui su popiežiumi ir Romos Kurijos vadovais.

Jau prieš kelias savaites buvo pranešta, kad popiežius Pranciškus pakvietė Ukrainos graikų apeigų katalikų Didįjį arkivyskupą, Sinodo narius ir metropolitus į susitikimą, kuris įvyks Romoje liepos 5 ir 6 dienomis. Susitikime dalyvaus ir Romos kurijos dikasterijų vadovai.

Šventojo Sosto spaudos salės komunikate buvo sakoma, kad sušaukdamas susitikimą Šventasis Tėvas nori išreikšti savo artumą Ukrainos graikų apeigų katalikams tėvynėje ir diasporoje. Susitikimo metu bus siekiama gerai susipažinti su padėtimi Ukrainoje ir žmonių poreikiais, kad graikų apeigų Bažnyčia, bendradarbiaudama su lotynų apeigų Bažnyčia ir kitomis Bažnyčiomis bei krikščionių bendruomenėmis, galėtų kuo sėkmingiau skelbti Evangeliją, padėti kenčiantiesiems, ugdyti taiką ir santarvę.  (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 25, 17:05