Paieška

Kardinolas Pietro Parolin Kardinolas Pietro Parolin 

Kardinolo Parolino interviu apie santykius su Kinija

Kinų dienraštis anglų kalba „Global Times“, artimas vyriausybės linijai, paskelbė ilgą interviu su Popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Interviu centre yra 2018 rugsėjo 22 dieną pasirašytas laikinas susitarimas dėl vyskupų Kinijoje skyrimo tvarkos, daugelio metų diskusijų vaisius. Visas susitarimo tekstas iki šiol lieka konfidencialus.

„Abi šalys supranta, kad šiuo susitarimu buvo pasiektas ilgo kelio tikslas, bet ypač kad jis yra ir nauja pradžia. Tikime, kad dabar gali prasidėti nauja glaudesnio bendradarbiavimo fazė dėl kinų katalikų gėrio ir harmonijos visoje visuomenėje. Komunikacijos kanalai veikia. Yra ženklų, kad auga tarpusavio pasitikėjimas. Kuriame metodą, kuris atrodo geras ir kuris, žinoma, dar turės būti ilgai vystomas, tačiau jau dabar leidžia viltis laipsniškai pasiekti konkrečius rezultatus. Turime eiti kartu, nes tik tokiu būdu galėsime užgydyti žaizdas ir praeities nesusipratimus, parodyti pasauliui, kad galima pasiekti vaisingų susitarimų ir tarp tolimų pozicijų. Norėčiau pabrėžti popiežiui Pranciškui labai rūpimą akcentą dėl tikrosios dialogo prigimties. Jame nei viena šalis neatsisako savo tapatybės ir to, kas būtina savo uždavinių vykdymui. Kinija ir Šventasis Sostas nediskutuoja dėl savo sistemų teorijos ir nenori atversti jau istorijai priklausančių puslapių. Ieškome praktinių sprendimų konkrečių žmonių gyvenime, trokštančių ramiai praktikuoti savo tikėjimą ir kažką duoti savo šaliai“, – kalbėjo kardinolas Parolinas, kuris vėliau pripažino, kad ne kartą atrodė, jog viskas nutrūks. Tačiau laimėjo gera valia, kantrybė ir ryžtas. Svarbūs ir asmeniškai mezgami ryšiai. Kardinolas prisiminė vieną bendrą išvyką su kinų delegacija į Asyžių, kurioje iš tiesų pasijautė draugiškumo dvasia, atvėrusi širdis ir padrąsinusi nenuleisti rankų vėlesniais metais. Jis taip pat komentavo opozicijos susitarimui faktą tiek Bažnyčioje, tiek pačioje Kinijoje.

„Sudėtingais klausimais, plačios apimties problemų akivaizdoje, kaip kad kinų ir Vatikano santykiai, yra normalu, kad susiduria skirtingos pozicijos ir siūlomos skirtingos išeitys, pagal savo požiūrį ir labiausiai rūpimus dalykus. Todėl nereikia stebėtis dėl kritikos, kuri gali iškilti Bažnyčios viduje, Kinijoje ir kitur, dėl atvirumo, kuris po tokios ilgos konfrontacijos gali atrodyti nesuprantamas. Žmogiška ir krikščioniška ją suprasti, būti dėmesingiems ir pagarbiems ją išsakantiems. Žinoma, ne visos problemos buvo išspręstos. Daugybė klausimų dar turi būti aptarta ir tai darome ryžtingai bei geranoriškai. Puikiai suprantu, kad niekas kišenėje neturi absoliutaus sprendimo ar burtų lazdelės, tačiau galiu pareikšti, jog ieškome ilgalaikių sprendimų, kurie visiems būtų priimtini ir pagarbūs“, – pažymėjo Popiežiaus valstybės sekretorius.

„Žinoma, kitas dalykas yra iš išankstinių nusistatymų kylanti kritika, kuri, rodos, tesiekia išlaikyti seną geopolitinę pusiausvyrą. Popiežiui Pranciškui, kuris puikiai žino ir tai, kas įvyko nesenoje praeityje, dabartiniame dialoge svarbiausias sielovadinis rūpestis. Jis rodo didelį pasitikėjimą ir pagarbą kinų tautai ir jos tūkstantmetei kultūrai, pagrįstai vildamasis sulaukti tokio pat nuoširdaus ir teigiamo atsakymo. Iš tiesų svarbu, kad dialogas laipsniškai kurtų didesnį sutarimą, nešantį gausių vaisių. Geriau pažiūrėjus, pirmas ir dvigubas vaisius jau yra: pradedama įveikti abipusius pasmerkimus, geriau pažįstami, išgirstami, suprantami poreikiai. Antra vertus, veriasi galimybė, jog du tokie tarptautiniai, seni, platūs ir artikuliuoti subjektai, kaip kad Kinija ir Šventasis Sostas, geriau suvoks bendrą atsakomybę dėl didžiųjų mūsų laiko problemų. Globaliems iššūkiams reikia globalaus atsako. Katalikybė savo prigimtimi yra globali, sugebanti originaliai skatinti prasmės ir laimės ieškojimą, sutvirtinti priklausymą tam tikrai kultūrai, tuo pačiu leidžiant patirti visuotinės brolystės jausmą. Kaip neseniai pabrėžė vienas kinų vyskupas, katalikų bendruomenės Kinijoje šiandien prašo būti visiškai įtrauktos į visuotinę bendrystę, Bažnyčiai dovanodamos savo tapatybę“, – sakė kardinolas Parolinas.

„Norėčiau lyderiams, bet taip pat visiems kinams, perduoti popiežiaus Pranciškaus linkėjimus ir maldą. Katalikus Šventasis Tėvas prašo drąsiai žengti vienybės, susitaikinimo ir atnaujinto Evangelijos skelbimo keliu. Jis regi Kiniją ne vien kaip didelę šalį, bet ir kaip didžią kultūrą, turtingą istorija ir išmintimi. Šiandien Kinija vėl žadina susidomėjimą, ypač tarp jaunuolių. Šventasis Sostas viliasi, jog Kinija nebijos pradėti dialogo su platesniu pasauliu, o pasaulio tautos atsižvelgs į kinų tautos lūkesčius. Tokiu būdu, dirbdami kartu, tikrai įveiksime įtarumą ir sukursime saugesnį ir klestintį pasaulį“, – savo interviu kinų dienraščiui sakė artimiausias popiežiaus bendradarbis.  (RK / Vatican News)

2019 gegužės 14, 15:46