Paieška

Vatican News
Kardinolas Ouellet yra vienas iš popiežiaus bendradarbių Romos kurijoje Kardinolas Ouellet yra vienas iš popiežiaus bendradarbių Romos kurijoje  (Vatican Media)

Kardinolo Ouellet komentaras apie normas prieš išnaudojimus

„Galima sakyti, kad motu proprio Vos estis lux mundi yra vienas iš susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos vaisių, sušaukto popiežiaus Pranciškaus praėjusį vasarį Vatikane, kuriame dalyvavo, kartu su Romos kurijos institucijų vadovais, visų pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkai ir atstovai. Daug kartų Šventasis Tėvas, rengdamas šį sinodinį susitikimą, išreiškė konkretumo ir veiksmingumo troškimą, kad kiekvienas vyskupas ar vienuolijos vyresnysis iš Romos išvyktų aiškiai suprasdamas, ką daryti ir ko nedaryti. Šis naujas dokumentas nustato naujas ir efektyvias procedūras prieš seksualinių išnaudojimų rykštę“, – Vatikano naujienų tarnybai komentuoja kardinolas Marcas Ouellet, Vyskupų kongregacijos prefektas.

Pasak jo, motu proprio normose atsispindi skausminga pastarųjų metų patirtis ir tai, ko ji išmokė. Jis pabrėžė visuotinį dokumento pobūdį: būtų klaidinga jį laikyti atsakymu į tam tikrą atvejį tam tikroje vietoje. Išnaudojimų reiškinys yra globalus, tad ir atsakas į jį turi būti visuotinis ir tuo pat metu konkretus. Popiežiui šį atsakymą parengti padėjo bendradarbiai Romos kurijoje, pasaulio vyskupijose, vasario susitikimo dalyviai.

Tarp normų, vardijo kardinolas Oullet, yra įpareigojimas kiekvienai vyskupijai sukurti nuolatinį ir visiems lengvai pasiekiamą būdą pranešti apie išnaudojimą. Taip pat kiekvienas seminaristas, vienuolis ar vienuolė yra įpareigojami pranešti vyskupui ar vienuolijos vyresniajam apie išnaudojimą arba jo slapstymą. Reikšminga, kad be nepilnamečių arba pažeidžiamų suaugusiųjų yra paminėtos priekabiavimo ir piktnaudžiavimo valdžia kategorijos. Tai apima priekabiavimo prie moterų vienuolių, seminaristų arba novicijų atvejus. Tas, kuris įteikia skundą, neturi sulaukti jokios diskriminacijos ar kerštavimo.

Taip pat svarbus faktas, jog teisiškai kodifikuota vyskupų bei vienuolijų vyresniųjų atsakomybė ne vien dėl tiesioginių piktnaudžiavimų, bet ir dėl apsileidimo, neįsikišimo arba civilinių, kanoninių, administracinių ir baudžiamųjų tyrimų prasikaltusio kunigo ar vienuolio atžvilgiu vilkinimo. Normose taip pat numatomas glaudus bendradarbiavimas tarp dikasterijų.

„Tai ženklas, jog mums, esantiems Kurijoje, būtina ne vien geriau tarnauti vyskupijoms ir vienuolijoms pasaulyje, bet ir geriau bendradarbiauti tarpusavyje“, – pažymi Vyskupų kongregacijos prefektas.

Atsakydamas į klausimą apie galimą šmeižtą arba nekaltųjų apkaltinimą, kardinolas sakė, jog iš tiesų normos ir procedūros gali būti neteisingai ir nekorektiškai panaudojamos, tačiau negalima atsisakyti teisingo darbo dėl galimų iškraipymų. Iš kitos pusės, procedūros nustato tikslius laikus ir aplinkybių tikrinimą, padedant ir ekspertams pasauliečiams, ne vien aukų apsaugai, bet ir įskųsto asmens, kuriam galioja nekaltumo prezumpcija, apsaugai. Yra ginamas tas, kuris apie išnaudojimą pranešė vadovaudamasis gera valia, tačiau už tyčinius melagingus kaltinimus yra numatyta atsakomybė.

Pasak Vyskupų kongregacijos prefekto, dvasininkijos tarpe neturi būti ne tik „klerikalizmo“, bet ir „elitizmo“. Jau daug metų kunigų prašoma gerbti griežtas taisykles, jos turi galioti ir vyskupams ar kitiems hierarchams. Tai nėra vien įstatymo, bet ir atsakomybės klausimas. Ačiū Dievui, dauguma vyskupų, kaip ir dvasininkų ar vienuolių, yra žmonės, kurie stengiasi kasdieniame gyvenime sekti Jėzumi Kristumi ir liudyti Evangeliją. Tačiau jei iškyla sunkumų, turime juos spręsti, ypač jei jie susiję su apaštalų įpėdiniais, kurie turi specialią misiją saugoti jiems patikėtą kaimenę. Jei kas nors nesielgia pagal tiesą ir teisingumą, jei į pirmąją vietą neiškelia nepilnamečių ir savo tikėjimo apsaugojimo, turi už tai atsakyti.

Pirminį tyrimą atlieka ir skundo pagrįstumą vertina vyskupas metropolitas: tai atspindi vietinės Bažnyčios įtraukimą ir atsakomybę, pažymėjo kardinolas Oullet. Ši norma nauja, kita vertus, ji atkartoja kitą tradiciją, kai Šventasis Sostas atsiunčia nevietinį vyskupą, „vizitatorių“, ištirti situacijos vienoje ar kitoje vyskupijoje. Kardinolas patikslino, kad jei vyskupas metropolitas negali tinkamai atlikti pirminio tyrimo, pavyzdžiui, dėl interesų konflikto, atsakinga Romos kurijos dikasterija paskirs kitą asmenį.

Kardinolas taip pat pažymėjo būtinybę įtraukti pasauliečius ekspertus. Išnaudojimų tyrimai yra sudėtingi, jie gali apimti kompiuterinių duomenų analizę, specializuotas medikų ir psichologų konsultacijas, specialias teisines žinias. Šiose disciplinose ir veiklose daugiausia kompetencijų turi pasauliečiai, todėl jie turi turėti svarų vaidmenį tyrime.

„Kartais, rodos, pastebiu tam tikrą „nervingumą“ tų, kurie jaučiasi „nustumti į šalį“ dėl pasauliečių vaidmens. Man atrodo, kad tam nėra pagrindo. Ir žinoma, atsakingas vyskupas turi susumuoti tyrimo rezultatus ir išsakyti galutinę nuomonę“, – pareiškė kardinolas Ouellet, komentuodamas motu proprio Vos estis lux mundi. (RK / Vatican News)

2019 gegužės 09, 12:30