Paieška

Vatican News
Kardinolas Pietro Parolin Kardinolas Pietro Parolin 

„Eikime kartu“. Kard. Parolin komentuoja kelionę į Rumuniją

Popiežiaus Pranciškaus kelionė į Rumuniją prasideda tą dieną, kai lotynų Bažnyčia mini šv. Mergelės Marijos apsilankymą pas pusseserę Elžbietą. Popiežiaus kelionės šūkis „Eikime kartu“ turi tokį marijinį atspalvį. Tai ėjimas kartu švenčiausiosios Mergelės stiliumi, nuolankiai, siekiant tarnauti ir padėti, pastebėjo kardinolas Pietro Parolin, Popiežiaus valstybės sekretorius, Vatikano naujienų tarnybai komentuodamas popiežiaus kelionę.

„Man atrodo, kad popiežius išvyksta su tokiu nusistatymu, tokia dvasia: nori tapti piligrimu ir dalintis bendru keliu su krikščioniškomis ir pilietinėmis Rumunijos bendruomenėmis; trokšta būti ganytoju, kuris stiprina savo brolių ir seserų tikėjimą, atsižvelgdamas į Bažnyčiai Rumunijoje būdingą išraiškų ir liturginių ritų įvairovę. Nori liudyti meilę, ypač jaunuoliams, kviesdamas juos susitikimo kultūrai, kuri leidžia susitikti tuo metu, kai viršų ima pasidalijimai ir susipriešinimas“, – sakė kardinolas Parolin.

Komentuodamas faktą, jog Rumunija yra ortodoksų daugumos kraštas, Popiežiaus valstybės sekretorius prisiminė šv. Jono Pauliaus II vizitą 1999 gegužės mėnesį, atvėrusį duris ir į kitas ortodoksų šalis.

„Visi atsimename šūksnius iš aikštės „vienybės!“, „vienybės!“. Tai buvo pirmas, fundamentalus žingsnis“, – sakė kardinolas, pasak kurio Pranciškus taip pat ryžtingai žengia ekumenizmo keliu. Šiuo požiūriu galima atkreipti dėmesį į du dalykus. Rumunija yra kryžkelė, kurioje susitinka Vakarų Europa ir Rytų Europa. Antra, Rumunija jau patyrė tai, ką Pranciškus yra pavadinęs „kraujo ekumenizmu“: bendrą tikinčiųjų, ortodoksų ar katalikų, vienybę kančioje, kurią lėmė ateistinio režimo persekiojimas. Tai vienybė kankinystėje.

„Viliamės, kad tie mūsų broliai, kurie atkentėję žemėje jau danguje džiaugiasi Dievo šlove, gali padėti eiti vienybės keliu“, – pažymėjo kardinolas Parolin.

Jis pridūrė, jog, kaip visada, Šventasis Tėvas yra atidus ir siekia pažinti bei sutikti įvairių lankomos šalies bendruomenių atstovus. Rumunijos katalikai kalba taip pat vengrų, lenkų ir kroatų kalbomis. Vengrų kilmės tikinčiųjų yra ir tarp ortodoksų. Popiežius nuolatos kviečia gerbti papročius, tradicijas, kultūras, tuo pat metu išsaugant vienovę, stengiantis perlipti istorinius skilimus. Kelionės šūkis „eikime kartu“ kviečia ir tam. Kardinolas Parolin neabejojo, kad popiežius Pranciškus taip pat kalbės apie krikščioniškos Rumunijos vietą Europos Sąjungoje, drąsins prisidėti prie bendros Europos kūrimo krikščioniškomis žmogaus orumo ir solidarumo vertybėmis. (RK / Vatican News)

2019 gegužės 29, 16:00