Paieška

Popiežiaus ir komisijos narių susitikimas 2018 m. Popiežiaus ir komisijos narių susitikimas 2018 m. 

Vatikane vyko nepilnamečių apsaugos komisijos posėdis

Balandžio 4–7 dienomis Vatikane vyko Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos dešimtoji sesija. Pirmadienį paskelbtas pranešimas apie jos darbus.

Kaip įprasta, susitikimas prasidėjo seksualinį išnaudojimą patyrusio asmens liudijimo išklausymu. Ketvirtadienio rytą su komisijos nariais susitiko moteris iš Afrikos. Ji kalbėjo apie vaikystėje patirtą išnaudojimą, pasakojo ir apie savo regiono specifinį kultūrinį kontekstą.

Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio vykusios sesijos metu daugiausia dėmesio buvo skirta vasarį Vatikane surengtam popiežiaus, Romos kurijos ir vyskupų konferencijų vadovų susitikimui dėl nepilnamečių apsaugos, kuris, nors ir leido konstatuoti, kad visose Bažnyčios gyvenimo aplinkose labai gerai suvokiamas nepilnamečių išnaudojimo problemos rimtumas, bet kartu atskleidė, kad šioje srityje dar labai daug reikia nuveikti.

Komisijos nariai taip pat svarstė kai kuriuos konkrečius projektus, vykdomus arba siūlomus vykdyti tiek visuotiniu mastu, tiek konkrečiuose regionuose, bendradarbiaujant su vietinėms Bažnyčiomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Buvo kalbama apie sukūrimą virtualaus instrumento, kuris sudarytų sąlygas nukentėjusiems asmenims laisvai pasisakyti, be baimės pranešti apie savo patirtą išnaudojimą. Ketinama surengti studijų dienas, kuriose ekspertai pasisakys apie pačius seksualinius nusikaltimus ir jų  pasekmes, kad šias žinias būtų galima panaudoti veiksmingesnei prevencijai. Buvo kalbama apie būtinumą sukurti audito priemones, kurias būtų galima pritaikyti vietinių iniciatyvų ir vietiniu mastu taikomų gairių vertinimui. Panašių vertinimo instrumentų reikia katalikiškose mokyklose dirbančių asmenų ugdymo programoms. Šių metų gruodį ketinama surengti tarptautinį seminarą kanoninių baudžiamųjų bylų konfidencialumo ir skaidrumo tema. Bendradarbiaujant su Bogotos arkivyskupija ir Lotynų Amerikos vienuolijų vyresniųjų sąjunga rengiamas simpoziumas, skirtas nepilnamečių apsaugai Lotynų Amerikos šalyse.

Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija buvo įkurta 2014 m. Jos tikslas – patarti popiežiui ir siūlyti iniciatyvas ir priemones, kurios stiprintų nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą bažnytinėje aplinkoje.  (JM / VaticanNews)

2019 balandžio 08, 15:39