Paieška

Tikėjimo mokymo kongregacijos rūmai Tikėjimo mokymo kongregacijos rūmai 

Guamo arkivyskupas nuteistas ir pašalintas iš pareigų

Tikėjimo mokymo kongregacijos antrosios instancijos teismas patvirtino bausmes, kuriomis pirmosios instancijos teismas pernai nuteisė buvusį Guamo salos Agaña arkivyskupą Anthony Sablaną Apuroną.

Jungtinėms Amerikos Valstijoms priklausančios Ramiojo vandenyno Guamo salos Agaña arkivyskupijos vadovas Anthony Sablan Apuron 2016 m. buvo apkaltintas nepilnamečių lytiniu išnaudojimu. Jam iškėlus bylą Tikėjimo mokymo kongregacijos teisme, kurio kompetencijai priklauso tokių nusikaltimų tyrimas, į Guamą buvo pasiųstas Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius arkivysk. Savio Hon Tai-Fai, kuris taip pat buvo paskirtas Agaña arkivyskupijos laikinuoju apaštališkuoju administratoriumi. Jam baigus tyrimą, arkivyskupijai vadovauti buvo paskirtas koadjutorius amerikietis vysk. Michael Jude Byrnes. Tikėjimo mokymo kongregacijos teismas pirmosios instancijos bylą užbaigė pernai kovo mėnesį. Anthony Sablan Apuron buvo pripažintas kaltu ir nubaustas keliomis kanoninėmis bausmėmis: pašalinimu iš arkivyskupo pareigų, nuolatiniu draudimu gyventi, kad ir laikinai, Agaña arkivyskupijos teritorijoje, draudimu naudoti vyskupo insignijas. Dabar paskelbtu nuosprendžiu tas pačias bausmes patvirtino ir apeliacinis teismas.

Minėtosios bausmės liečia tik bažnytinę kanonų teisę. Baudžiamosios atsakomybės nustatymas priklauso valstybinių teismų kompetencijai. (JM / VaticanNews)

2019 balandžio 05, 12:59